ပုံစံ(၇)ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း

ပုံစံ(၇)ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း

လယ်ယာ‌မြေဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ညီညွတ်မှုမရှိဘဲ ထုတ်ယူထားသော ပုံစံ(၇)များဖြင့် လက်ရှိလက်ငုတ်လုပ်ကိုင်နေသောတောင်သူများကိုအနိုင်ကျင့်မြေသိမ်းပိုက်သူများကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုသောတောင်သူများအတွက် ဤပို့စ်ကိုတင်သည်။

(ဆရာလှိုင်ဘွား အကောင့်မှကူးယူပါသည်။ )

ပုံစံ(၇)ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း

********************

*** Ko Cho (Pauk) ရဲ့ post ကို အကျဉ်းချုပ်ပြန်တင်ပြသည်။***

     ပုံစံ(၇)တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို သိသူများပြီး ပုံစံ(၇)ကို စနစ် တကျ ဖျက်သိမ်းနည်းကိုတော့ သိသူနည်းပါတယ်။ 

      တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ၊ ခရိုင် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ၊ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များသည် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် အငြင်းပွားလို့ အပြီးအပြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့် ချမှတ်ပြီးနောက်၊ လယ်ယာမြေအခြားနည်းအသုံးပြုခွင့် ခွင့်ပြုမိန့် ကျပြီးနောက်၊ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်၊ လယ်ယာမြေကို အမွေကြောင်းအရ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် မူလပုံစံ(၇)ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကို မှတ်ယူထားရမှာပါ။

       လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် အငြင်းပွားမှုနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ အခြားသောကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်လို့ ပုံစံ(၇)ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်- ၄၉/၂၀၁၆၊ အပိုဒ်(၂)၊ အပိုဒ်ခွဲ(ဆ)အရ #ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို တာဝန်ပေးအပ်ပါတယ်။

       လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီမှ ချမှတ်တဲ့ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းစဉ်(၅၂)ချက်ရဲ့ မူလပိုင်ရှင်များက ပြန်လည်လျှောက်ထားသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒ(၁၀)ရပ်ပါ မူဝါဒအမှတ်(၁၀)တွင် “ဥပဒေမဲ့သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီး #လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူများနှင့်_ပူးပေါင်း၍ လ/န-၃၉၊ မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅)၊ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၇) စသည်ဖြင့် ရယူထားခြင်းတို့ကို တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့က ပယ်ဖျက်မိန့်ထုတ်ပြန်၍ သိမ်းဆည်းခံရသူ မူလတောင်သူလယ်သမားများထံသို့ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပေးအပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်” လို့ ချမှတ်ထားမှုအရ မူလလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၇)ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကို လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်က အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။

(က)     မူလထုတ်ပေးထားတဲ့ ပုံစံ(၇)ဟာ လယ်ယာမြေဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရမည့်ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လျှင်ဖြစ်စေ မြို့ နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က မူလလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၇)ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဦးစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။

(ခ)     ပုံစံ(၇)ဖျက်သိမ်းရန် လိုအပ်ရင် မူလထုတ်ပေးထားတဲ့ပုံစံ(၇)မူရင်း၊ သက်သေခံမြေပုံတို့ ပူးတွဲပြီး လုပ်ငန်းစာတွဲဖွင့်လှစ်လို့ ပုံစံ(၇)ဖျက်သိမ်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်လိုတဲ့ အကြောင်းရင်းဖော်ပြ၊ သဘောထားမှတ်ချက်နဲ့အတူ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို ခရိုင်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ တင်ပြရန်၊

(ဂ)     ခရိုင်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် မြို့နယ်လယ်/စီအဖွဲ့ရဲ့ တင်ပြမှုကို စိစစ်ပြီး ပုံစံ(၇)ဖျက်သိမ်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်လိုတဲ့ အကြောင်းရင်းဖော်ပြ၊ သဘောထားမှတ်ချက်နဲ့အတူ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ သို့ တင်ပြရန်၊

(ဃ)     တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ခရိုင်လယ် /စီအဖွဲ့ရဲ့ တင်ပြမှုကို စိစစ်ပြီး ပုံစံ(၇)ဖျက်သိမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှုရှိကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရင် ဆောင်ရွက်လိုသည့်အကြောင်းရင်းဖော်ပြ၊ သဘောထားမှတ်ချက်နဲ့အတူ ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ တင်ပြရန်၊

(င)      ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် အထက်ပါတင်ပြမှုကို ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှုရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ မူလလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၇)ကို ဖျက်သိမ်းရန် ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့်တကွ အကြောင်းကြားရန်၊ တင်ပြမှုသည်  ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှုမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်၊ နေပြည်တော် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ မူလလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၇)ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း မပြုရန် ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့်တကွ အကြောင်းကြားရန်၊

(စ)     ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် မူလလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၇) ဖျက်သိမ်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ဗဟိုကော်မတီမှ ချမှတ်သည့်  မူဝါဒ(၁၀)ရပ်ပါ မူဝါဒအမှတ်(၁၀)နှင့် စပ်လျဉ်းသောကိစ္စများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်အစိုးရသို့ မိတ္တူပေးပို့ အကြောင်းကြားရန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။

       ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၇)ကို ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့မဟုတ်) လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကို တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကသော်လည်းကောင်း၊ ဌာနတစ်ခုတည်းကသော်လည်းကောင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။

       (သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာများကို အစဥ် လေးစားလျှက်)

                                       Ko Cho ( Pauk )

                                       15.11.2020

#Crd to owner

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate