မြေအရောင်းအဝယ်စာချုပ်လိုက်လံ အကျိုးဆောင်ရင်းတခါတရံ အဌားစာချုပ်များပြု လုပ်ပေးရလေ့ရှိပါတယ်။

မြေအရောင်းအဝယ်စာချုပ်လိုက်လံ အကျိုးဆောင်ရင်းတခါတရံ အဌားစာချုပ်များပြု လုပ်ပေးရလေ့ရှိပါတယ်။

မြေအရောင်းအဝယ်စာချုပ်လိုက်လံ

အကျိုးဆောင်ရင်းတခါတရံ

အဌားစာချုပ်များပြု လုပ်ပေးရလေ့ရှိပါတယ်။

အဌားပြု လုပ်ရာတွင်အိမ်ရှင်တော်တော်များများမှာ

ကာလရှည်မဌားလိုကြပေ

အကြောင်းပြချက်မှာနှစ်ကြာသွားပါကအပိုင်စီး

သွားမည်ဟုစိုးရိမ်တတ်သကဲ့သို့

၁၂ နှစ်

ကျော်ပါကအိမ်ဌားမှာပိုင်သွားမည်ထင်နေသည်။

ရှေးယခင်ကတော်စဘော်ငွေ/လခပေးစနစ်ဖြင့်

ဌားရမ်းတတ်ရာလခကိုအိမ်ရှင်လက်မခံပါက

ဌားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးဝန်ထံပေးသွင်းပြီးဆက်လက်

နေထိုင်ကြရာအိမ်ဌားတာဝန်ဖောက်ဖျက်မှသာ

ဖယ်ရှားပေးဖို့ရန်တရားစွဲဆိုရသည်။

ယခုအခါတွင်စဘော်မယူတော့ဘဲလချုပ်/ နှစ်ချုပ်

စသည်ဖြင်ကာလတို/ရှည်ဌားရမ်းလေ့ရှိပါသည်။

အိမ်ရှင်အိမ်ဌားမူခင်းလည်းနည်းပါးသွားပါသည်။

၁၂ နှစ်ကျော်ပါကအိမ်ဌားကပိုင်ရှင်မဖြစ်ပါ

အဆိုပါကိစ္စမကြာခဏစီနီယာဆရာများရေးသား

တတ်သည်ကိုဖတ်ရှု လေ့လာရပါသည် ၁၉၆၀ ပြည့်

မြို့ပြဆိုင်ရာဌားရမ်းကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ

ပုဒ္မ ၂(ဆ) အရ

အိမ်ဌားဟူသောစကားရပ်တွင်အဌားချထားမှု

(OR)

အဌားစာချ ုပ် ကုန်ဆုံးပြီးနောက်မိမိအားဌားရမ်းထားသည့်

ဥပစာတွင်အိမ်ရှင်၏သဘောတူညီချက်အရဖြစ်စေ

သဘောတူညီချက်မရဘဲဖြစ်စေလက်ရှိနေထိုင်မြဲ

နေထိုင်သူပါဝင်သည်ဟု

1963 B.L.R 909

1977 B.L.R 63 စီရင်ထုံးများကလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။

၁၂ နှစ်ကျော်နေထိုင်ရင်ဖယ်ထုတ်ဖို့တရားစွဲဆိုလို့

မရတော့ဘူးဆိုတာဆန့်ကျင်လက်ရှိထားခြင်း

(adverse possession)ကိုပြောခြင်းသာဖြစ်ပြီး

အိမ်ရှင်အိမ်ဌားကိစ္စနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူး

အိမ်ဌားကိုလခမယူတော့ဘဲစာချုပ်စာတမ်းဖြင့်

အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြု ခဲ့ရင်တော့လိုင်စင်စီဆိုတဲ့

အခမဲ့ထားသူအားနှင်လိုမှု ကိုသတ်မှတ်ကာလ

အတွင်းတရားစွဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တစ်စုံတရာမရှိဘဲပစ္စည်းတွင်လက်ရှိဖြစ်သူသည်ထိုပစ္စည်းတွင်ဆိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်(interest)

ရှိ၍ထိုဆိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်ကိုအမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသည်။

ထိုဆိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်မှာပိုင်ရှင်အစစ်မှတစ်ပါးခပ်သိမ်း

သောသူတို့အပေါ် ခိုင်မာသည်ဟု

1997 B.L.R 85 မှာပြောထားပါတယ်

မိမိပိုင်မြေကွက်

တွင်ဝင်ရောက်နေထိုင်၍လက်ရှိဖြစ်တဲ့သူဟာကာလ

ကြာရှည်ရင်ဆိုင်ရေးဆိုင်ခွင့်ရှိသွားမည့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုဆန့်ကျင်နေထိုင်တာကလည်းနေထိုင်သူဟာလက်ရှိသည်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်ရမည်

ထင်ထင်ရှားအများသိရမည်တစ်အငြင်းပွားသူ

(ပိုင်ရှင်)သိရှိအောင်လုပ်ရန်မလိုသို့သော်ပုန်းရှိုး

ကွယ်ဝှက်နေထိုင်မှု မျိုးမဟုတ်စေရ

တစ်ဖက်မှသတိပြု လျှင်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို

သိမြင်စေနိုင်ရမည်ဟု1961 B.L.R 111

ကဆိုထားပါတယ်

မိမိမြေကွက်ဥပစာမှာပိုင်ရှင်ကဲ့သို့ထင်ထင်ရှား

ရှားဝင်ရောက်နေသူဟာဆန့်ကျင်လက်ရှိထားသူဖြစ်

သွားပါမယ်

ဆန့်ကျင်လက်ရှိထားသူကိုကာလစည်းကမ်းသတ်

ဥပဒေပထမဇယားအမှတ်စဉ် ၁၄၄ အရ ၁၂ နှစ်

အတွင်းတရားစွဲဆိုရမယ်လို့ 1984 B.L.R 139

ကလမ်းညွှန်ထားတာပါတရားမမှုတစ်မှု ကို

စွဲဆိုမယ်ဆိုရင်သတ်မှတ်ထားတဲအချိန်အတွင်းစွဲ

ဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိဥပစာအတွင်းသို့

ဝင်ရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်သူကို

နှင်ထုတ်/ဖယ်ရှား/လက်ရောက်ရလိုမှု များ

စွဲဆိုမှု ဆိုတာဟာလည်း

သတ်မှတ်အချိန်ကာလအတွင်းစွဲဆိုရန်ဥပဒေက

ပြဌာန်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်

သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ရင်တော့

မိမိအမှု ဟာရှုံးနှိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်

နှစ်ကာလကြာရှည်နေထိုင်တဲ့အိမ်ဌားကတော့

အိမ်ဌားသာဖြစ်ပါတယ် ၁၂နှစ်ကျော်နေတာနဲ့

ပိုင်ရှင်မဟုတ်ရကြောင်းပါ

B.L.R(နှစ်အလိုက်စီရင်ထုံးဖွဲ့မှု များ)

UTZ

Related Posts

ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းဝယ်ယူသည့်အခါ စစ်ဆေးရမည့် အချက်များမှာ-

ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းဝယ်ယူသည့်အခါ စစ်ဆေးရမည့် အချက်များမှာ-

(က) မြေရှင်နှင့်ကန်ထရိုက်တာတို့ အခန်းပေး အခန်းယူ ချုပ်ဆိုသည့်စာချုပ်အရ မိမိအားရောင်းချသည့် တိုက်ခန်းမှာ ၄င်းအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသည့်တိုက်ခန်း ဟုတ်မဟုတ်(ခ) နာမည်ပျက်ရှိသည့် ကန်ထရိုက်တာ ဟုတ်မဟုတ်(ဂ) ငွေကြေးပြည့်စုံသည့် ကန်ထရိုက် ဟုတ်မဟုတ်(ဃ) တိုက်ခန်းအ...

"ဥပဒေအကြောင်းနဲ့မဆိုင်သော်လည်း အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရာတွင်

"ဥပဒေအကြောင်းနဲ့မဆိုင်သော်လည်း အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရာတွင်

မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဖြစ်သည့်လှည်းဦးတိုက် လှေဦးတိုက် မြေနေရာအကြောင်း ဗဟုသုတအလို့ဌာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ “လှည်းဦးတိုက်၊ လှေဦးတိုက် အိမ်၊ မြေနေရာမှာ နေသင့်၊ မနေသင့်"မြန်မာ့ရိုးရာ ထုံးတမ်းအစဥ်အလာနည်းမှာရော ဖုန်းရွှေပညာမှာရော အပြောများတဲ့ "လှည်းဦးတ...

ကွက်ရိုက်ရောင်းနေသောဥယျာဉ်ခြံမြေ

ကွက်ရိုက်ရောင်းနေသောဥယျာဉ်ခြံမြေ

အခုအခါမြေကွက်ရိုက်ရောင်းနေသောဥယျာဉ်ခြံမြေများမှာနေအိမ်ဆောက်ခွင့်ရှိမရှိစိတ်ချရသောမြေကွက်များ ဟုတ်ပါသလားသိချင်လို့ပါ ဖြေပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ခြံမြေဟာ အိမ်ပိုင် မြေအဖြစ် အကွက်ရိုက်ရောင်း လို့ရပါ တယ်။ ရောင်းခွင့်ရဖို့ အတွက် မြေကွက်တည်ရှိရာမြို့နယ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

 • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
 • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
 • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
 • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
 • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
 • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
 • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate