ကျူးကျော်သူကို နှင်ချင်ရင်ဘယ်လိုနှင်ရမလဲမေးလာသူသို့ ကျူးကျော်သူအား နှင်လိုမှု

ကျူးကျော်သူကို နှင်ချင်ရင်ဘယ်လိုနှင်ရမလဲမေးလာသူသို့  ကျူးကျော်သူအား နှင်လိုမှု

ကျူးကျော်သူကို နှင်ချင်ရင်ဘယ်လိုနှင်ရမလဲမေးလာသူသို့

ကျူးကျော်သူအား နှင်လိုမှု

--------------------------

ကျူးကျော်သူနှင်လိုမှုက သီးခြားသက်သာခွင့်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၈ နဲ့ ပုဒ်မ ၉ တို့နဲ့စွဲရပါတယ်။

ပုဒ်မ ၈ နဲ့စွဲမယ်ဆိုရင်

----------------------

၁- တရားလိုက အခင်းဖြစ်ပစ္စည်းကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိဖြစ်ကြောင်း

၂- ထိုကဲ့သို့လက်ရှိ မှ လက်မဲ့ဖြစ်စေကြောင်း

၃- ထိုကဲ့သို့လက်မဲ့ဖြစ်ရခြင်းသည် အမှုကို တရားမစွဲမီ ၁၂ နှစ် အတွင်းက ဖြစ်ကြောင်း

၄- တရားပြိုင်သည် ပစ္စည်းအပေါ် ပိုင်ရေးပိုင်ခွင့် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်း စတဲ့ အဂါင်္ရပ်တွေနဲ့ပြည့်စုံရပါမယ်။

ပုဒ်မ ၉ နဲ့စွဲမယ်ဆိုရင်တော့

----------------------------

၁-တရားလိုသည် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းကို လက်ရှိဖြစ်ရပါမယ်။

၂- တရားလိုအား ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်ရပါမယ်၊

၃- တရားလိုစွဲဆိုသောအမှုသည် လက်ရောက်ရလိုမှု ဖြစ်ရပါ့မယ်။

၄- တရားလိုကပစ္စည်းကို လက်လွတ်ဖြစ်သည့်အချိန်မှ ခြောက်လအတွင်းစွဲဆိုရမည်။

အမှုတန်ဖိုး။

-----------

စီရင်ပိုင်ခွင့်အလို့ငှာ အမှုတန်ဖိုးမှာ အချင်းဖြစ် ပစ္စည်း၏ တန်ဖိုးအတိုင်း အမှုတန်ဖိုးသတ်မှတ်ရပါသည်။

စွဲဆိုရမည့်တရားရုံး။

-------------------

အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းတည်ရှိရာ ဒေသရှိ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော တရားရုံးတွင်စွဲဆိုရမည်။(မ/ကျင့် ပုဒ်မ ၁၆(က))

ရုံးခွန်

–----

ပုဒ်မ ၈။ ။

အိမ်ဖြစ်စေ ၊ မြေဖြစ်စေ ၊ ဥယျာဉ်ဖြစ်စေ လက်ရောက်ရလိုကြောင်း စွဲဆိမှုတွင် အချင်းဖြစ်ပစ္စည်း၏ တန်ဖိုအပေါ် ဇယား ၁ ၊ အပိုဒ် -၁ ပါ နှုန်းထားအတိုင်းထမ်းဆောင်ရမည်။ ( ရုံးခွန် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇(၅)(င) )

ကျူးကျော်သည်ဟု အဆိုရှိသောမြေမှာ မြေတစ်ကွက်လုံးမဟုတ်ပဲ ဂရံမြေ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်လျှင် ကာလတန်ဖိုးအလျှောက် ရုံးခွန်တော်ထမ်းဆောင်ရမည်၊ (ရုံးခွန် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇(၅)(ဃ) )

ဒေါ်ကျင် နှင့် ဒေါ်ငွေမြ ၁၉၈၉ မတစ ၁

ပုဒ္မ ၉

မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်း လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်ပြန်ရရန် လက်ရောက်ရလိုမှုတွင် အမှုတန်ဖိုးအလျှောက် ဇယား ၁ ၊ အပိုဒ် ၁ တွင်သတ်မှတ်ထားသည့် ရုံးခွန် ၏ ထက်ဝက်ကိုသာ ထမ်းဆောင်ရပါမည်။

( ရုံးခွန် အက်ဥပဒေ ဇယား ၁၊ အပိုဒ် ၂ )

ကာလစည်းကမ်းသတ်

-----------------------

ပုဒ္မ ၈

မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလက်ရောက်ရလိုကြောင်းစွဲဆိုသည့် အမှုသည် ကာလစည်းကမ်းသတ် ဥပဒေ၏ ပထမ ဇယား အမှတ်စဉ် ၁၄၂ သို့မဟုတ် အမှတ်စဉ် ၁၄၄ နှင့် သက်ဆိုင်သည်။

တရားလိုအဖြစ်တရားစွဲဆိုသူသည် အချင်းဖြစ်မြေကို လက်ရှိထားစဉ် တရားပြိုင်က ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သဖြင့် တရားလိုက လက်မဲ့ဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် တရားလိုကိုယ်တိုင်က ယင်းပစ္စည်းကို လက်လွတ်လိုက်လျှင် ၊ပြန်လည်လက်ရေက်ရလိုမှု စွဲဆိုသည့်အခါ အမှတ်စဉ် ၁၄၂ အရ ဖယ်ရှားခြင်းခံရသည့် နေ့ (သို့) လက်ရှိစွန့်လွှတ်သည့်နေ့မှ ၁၂ နှစ်အတွင်း တရားစွဲဆိုရမည်ဖြစ်သည်။

ထိုသို့ မဟုတ်လျှင် တရားစွဲဆိုသူသည် အမှတ်စဉ် ၁၄၄ အရ သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလစည်းကမ်းသတ် အတွင်းစွဲဆိုရမည်။ယင်းသို့စွဲဆိုရာ၌ မြေ လက်ရှိရယူသူ တရားပြိုင်များသည် တရားစွဲဆိုသူတရားလိုအား ဆန့်ကျင်လက်ရှိ ထားသည့်နေ့ မှ ၁၂ နှစ်အတွင်း တရားစွဲဆိုရမည်ဖြစ်သည်။

ပုဒ္မ ၉

ပစ္စည်း လက်ရှိဖြစ်နေရာ မှ လက်လွတ်ဖြစ်သည့်အခါကစ၍ ၆ လအတွင်း စွဲရသည်။တနည်းအားဖြ့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သည့်နေ့ကစ၍ သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခံရသည့်နေ့ကစ၍ ၆ လအတွင်းစွဲဆိုရမည်၊

ကာ/စည်း သတ် ပထမဇယား အပိုဒ် ၃ စဉ် ၃

ရေးသားသူဆရာ ဦးမောင်မောင်ညွှန့်

ကူးယူဖော်ပြပါသည်။

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate