အစိုးရမြေ၊ ကျူးကျော်မှုနှင့် ဂရန်သက်တမ်း

အစိုးရမြေ၊ ကျူးကျော်မှုနှင့် ဂရန်သက်တမ်း
ဆောင်းပါး-ဦးတင်ဝင်း
အစိုးရမြေပေါ် ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိဘဲ၊ လက်ရှိထားခွင့်(Poss- ession) မရှိဘဲ ဒါမှမဟုတ် နေထိုင်ခွင့်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ရင်၊ လက်ရှိထားရင်၊ နေထိုင်ရင် ကျူးကျော်သူ(Trespasser)အဖြစ် အရေးယူခံရနိုင်ပါတယ်။
ကျူးကျော်သူတွေကို တရား ရုံးတွေမှာ ရာဇဝတ်မကင်းတဲ့ကျော်နင်းမှု (Criminal Tre- spass)ကျူးလွန်တယ်ဆိုပြီး တရားစွဲကြပါတယ်။ တရားမမှုဆို ရင်လည်း သီးခြားသက်သာခွင့်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၉ အရ ကျူးကျော် သူကိုနှင် ထုတ်လိုမှု စွဲကြပါတယ်။ မြေပိုင်ဆိုင်သူက ပိုင်ဆိုင် ခွင့်အပေါ် အခြေခံပြီး နှင်ထုတ် လိုမှုစွဲဆိုတာကို မပိတ်ပင် ပေမယ့် အစိုးရမြေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပုဒ်မ-၉ အရ အစိုးရအပေါ် တရားစွဲဆိုခွင့် မရှိဘူးဆိုတာကို သိရပါမယ်။
အစိုးရမြေ(State Land)ဆိုတာ
''အစိုးရကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရကိုယ်စားဖြစ်စေ ပြုလုပ် သည့်၊ အသိအမှတ်ပြုထား သည့် သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြု ထားဆဲဖြစ်သည့် အခွန်လွတ်ဂရန(Revenue Free Gra- nt)သို့မဟုတ် အပိုင်ပေးဂရန် ထုတ်ပေးထားခြင်းမရှိသည့် မြေ အားလုံးကို ဆိုသည်''လို့ အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့်ကျေးရွာ မြေများဥပဒေ(Lower Myanmar Town and Village Land Act) ပုဒ်မ-၄ ပုဒ်မခွဲ-၁မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အထက်မြန်မာပြည် မြေနှင့် အခွန်တော်စည်းမျဉ်း ဥပဒေ (Upper Myanmar Land and Revenue Regu- lation) ပုဒ်မ-၂၃ ပုဒ်မခွဲ(က)မှ (င)အထိမှာတော့ ''မည် သူကိုမျှ မချထားရသေးတဲ့ မြေတွေသာမက ယခင်က မြန်မာ ဘုရင်တွေပိုင်ခဲ့တဲ့မြေ(Royal Land)တွေ၊ အမှုထမ်း များအတွက် အစိုးရက ဆုလက်ဆောင်အဖြစ် ချီးမြှင့်ပေး ကမ်းထားတဲ့မြေတွေ၊ အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ အဆောက် အအုံ၊ ရုံး ဆောက်လုပ်ရန် ပေးထားတဲ့မြေတွေ၊ မြစ်ချောင်းများ အတွင်းကပေါ်လာတဲ့ မြေနုကျွန်းတွေနဲ့ သောင်ထွန်းမြေတွေ၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေနဲ့ သစ်တောကြိုးဝိုင်းမြေတွေ၊ စိုက်ပျိုးလုပ် ကိုင်လက်ရှိထားခဲ့ တဲ့မြေဖြစ်သော် လည်း မြေရှင်က မြေ ကို စွန့်လွှတ်ထွက်ခွာ မပတ်သက်တော့ သည်မှာ တစ်ဆက် တည်း နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ရှိသွားပြီဖြစ်သောမြေတွေဟာ အစိုးရ မြေမှာ ပါဝင်တယ်''လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြေပိုင်မြေအဖြစ် ပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့ အောက် မြန်မာပြည်မှာ လယ်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေ(Land Holder’s Right)တွေရယ်၊ အထက်မြန်မာပြည်မှာ ဘိုးဘ ပိုင်မြေတွေရယ်ကလွဲလို့ ကျန်မြေတွေဟာ အစိုးရပိုင်မြေဖြစ် တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောပါ။ တစ်နည်းပြောရရင် အပိုင်ပေးထားသည့်မြေကလွဲလို့ ကျန်တာ အစိုးရမြေပါပဲ။
လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေဆိုတာ မြေကို လက်ရှိ ထားသူရဲ့ လျှောက်ထားချက် အပေါ် အခွန်တော်အရာရှိက အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့်ကျေးရွာများ ဥပဒေပုဒ်မ-၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ တို့အရ ဆောင်ရွက်ပြီး ကြေညာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ လက်ရှိထားပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်။
မြေကိုလက်ရှိထားခြင်း
အစိုးရမြေကို လက်ရှိထားခြင်းနဲ့စပ်လျဉ်းလို့ အောက် မြန်မာပြည် မြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများဥပဒေ ပုဒ်မ-၄၊ ပုဒ်မခွဲ(၈) မှာ ''လက်ရှိထားခြင်းဆိုသည်မှာ မည်သူမဆို ၎င်းကိုယ်တိုင် သော်လည်းကောင်း၊ ၎င်း၏အစေအပါး၊ ကိုယ်စားလှယ်၊ အုပ် ထိန်းသူ၊ ၎င်းကိုယ်စား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူ၊ ၎င်းထံမှ အပေါင်ခံရယူထားသူ၊ ၎င်းမှ ငှားချထားသူ သို့မဟုတ် လိုင်စင် ရသူကလည်းကောင်း လယ်ဝယ်ထား အသုံးပြုလုပ်ကိုင်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်''လို့ ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
ဒီတော့ မြေပေါ်မှာ နေထိုင်အသုံးပြုနေရင် လက်ရှိထား တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ လက်ရှိထားတာမှာ
(၁) တရားဝင်အခွင့်အမိန့်အရ လက်ရှိထားတာနဲ့
(၂) ကျူးကျော်လက်ရှိထားတာဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲခြား ဆောင်ရွက်ပါတယ်။
ကျူးကျော်ခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားနှင်ထုတ်ခံရခြင်း
အစိုးရမြေကို နေထိုင်အသုံးပြုခွင့်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်သူဟာ ကျူးကျော်သူသာ ဖြစ်တယ်။ အစိုးရမြေပေါ် နေထိုင်ရန်အ တွက် ဂရန်(ွမညေအ)၊ အငှားဂရန်၊ လိုင်စင်စသည်ဖြင့် ချထား ခံရမှသာ နေထိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီမြေပေါ်နေလာခဲ့တာ ၁ဝ နှစ်ကျော်ပါပြီပဲပြောပြော၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ဘယ်ကာလကတည်းက နေလာတာပဲပြောပြော၊ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထား မရယူဘဲ ကျူးကျော်သူအဖြစ်နေခဲ့တာဆိုရင် အဲဒီနေထိုင်မှု တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ မရပါဘူး။ အစိုးရမြေကို ကျူး ကျော်သူဟာ တည်ဆဲမြေနှင့် အခွန်ဥပဒေများအရ အရေးယူ ဖယ်ရှားခံရမှာသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ၊ တရားဝင်နေထိုင်ရန် ဂရန်၊ အငှားဂရန်၊ လိုင်စင် စသည်တို့ ရခဲ့ပေမယ့် နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ သက်တမ်းကုန်ဆုံး သွားရင် နိုင်ငံတော်ကို အသာတကြည် ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ပေးရမယ်လို့ စာချုပ်စည်းကမ်းမှာ ပါရှိထားတော့ ဂရန်သက် တမ်းကုန်ရင် အစိုးရမြေပြန်ဖြစ်သွားတဲ့သဘော ရှိပါတယ်။ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ဂရန်သက်တမ်းသစ် ဆက်လက်လျှောက် ထား ရယူမထားရင်တော့ ယခင်ကခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ ဆက်လက်နေ ထိုင်ခြင်းဟာလည်း အစိုးရမြေပေါ်ကျူးကျော်သူလို့ သတ်မှတ် ခံရနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့မြေက ဂရန်မြေပဲ၊ ပြန်အသိမ်း မခံရဘူး လို့ထင်ရင် မှားပါလိမ့်မယ်။
ဂရန်အကြောင်း
ဂရန်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ''ဂရန်ချထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းထားရှိသည်။ အောက်မြန်မာပြည်ရှိမြေများသည် အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများဥပဒေနှင့် သက် ဆိုင်ပြီး အထက်မြန်မာပြည်ရှိမြေများမှာ အထက်မြန်မာပြည် မြေနှင့်အခွန်တော်စည်းမျဉ်းဥပဒေတွင် အကျုံးဝင်သည်။
အဆိုပါ ဥပဒေများအရ အစိုးရက ချထားပိုင်ခွင့်ရှိသည့်မြေများ တွင် လူနေထိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ အတွက်ဖြစ်စေ၊ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ အငှားဂရန်နှင့်လိုင်စင်များ ချထားပေးသည်။ မြို့မြေအဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ပြီးသော မြို့များ တွင် လူနေထိုင်ရန်နှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် အငှားသက်တမ်း အနှစ် ၃ဝ ခွင့်ပြုပြီး အနှစ် ၃ဝ ကုန်ဆုံးတိုင်း နောက်ထပ်အနှစ် ၃ဝ စီဖြင့် စုစုပေါင်း အနှစ် ၉ဝ အထိ လဲ လှယ်ခွင့်ရှိသည့် မြေငှားစာချုပ်ကို ဂရန်ဟုခေါ်ဆိုသည်''လို့ ရှင်းပြပါတယ်။ (ဦးမျိုးမင်းသိန်းနှင့် ဒေါ်ခင်ဌေးမြင့်ပါ ခြောက် ဦးအမှု၊ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံး၊ စာမျက်နှာ ၈၇ ကြည့်ပါ)
ဦးအောင်သိန်း ပါ-၂ နှင့် ဒေါ်မမကြီး (၁၉၆၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ စီရင်ထုံး၊ စာမျက်နှာ ၂၆၉)အမှုမှာ ဂရန်ရရှိထားသူတစ်ဦးသည် ကျူးကျော်သူအား တရားစွဲဆိုရာ၌ အမှုအတောအတွင်း ဂရန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးစေကာမူ ကျူးကျော်သူကို နှင်ထုတ် နိုင်ကြောင်း၊ မြေကို ပြန်လည်လက်ရောက်ရခွင့်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အစိုးရမြေအပေါ် ကျူးကျော်ရင်လည်း နှင်ထုတ်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်း သိထားဖို့လိုပါတယ်။
ကျူးကျော်သူကိုအရေးယူခြင်း
ကျူးကျော်သူလို့ သတ်မှတ်ခံရပြီး မြေပေါ်က နှင်ထုတ်ခံရ နိုင်တာကတော့ အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့်ကျေးရွာ မြေများ ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၈၊ ပုဒ်မ-၁၉၊ ပုဒ်မ-၂ဝ အရ ပေါ်ပေါက်တဲ့ အောက်ပါအကြောင်းနှစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
(က) မည်သူမဆို အစိုးရထံက မြေပေါ်နေထိုင်ခွင့် ဂရန်၊ ပတ္တာ၊ လိုင်စင် တို့ကို တောင်းခံလျှောက်ထား ရယူခြင်း မရှိဘဲ၊ တစ်နည်းမြေပေါ် တရားဝင်ချထားမခံရဘဲ မိမိ တို့သဘောအလျောက် အစိုးရမြေအတွင်းဝင်ရောက် နေထိုင်အသုံးပြုခဲ့လျှင်၊ လက်ရှိထားလျှင် ဖြစ်စေ။
(ခ) ဂရန်၊ အငှားဂရန် ရရှိထားပါကလည်း မြေငှားခွန်နှုန်း တိုးမြှင့်စည်းကြပ်ခြင်းကို မပေးဆောင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ယင်းအငှားစာချုပ်ကို (သက်တမ်းကုန်ခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် သက်တမ်းအတွင်း အကြောင်း တစ်ရပ်ရပ် ကြောင့်) ဖျက်သိမ်းခံရပြီး သို့မဟုတ် စာချုပ်သက် တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ၎င်းအား အငှားစာချုပ် ထပ်မံ လဲလှယ်ခွင့်ပြုမပေး အပ်ဘဲ မြေပြန်အပ်ရန်တောင်းဆိုထားသော်လည်း လက်ရှိထားမြဲထားလျှင်ဖြစ်စေ မြေပေါ်မှ အဆောတလျင်နှင်ထုတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုဒ်မ-၂၁ မှာ ထွက်ခွာဖို့အမိန့်စာ(Order)ပေး၊ နှင်ထုတ် ပေမယ့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ထွက်ခွာဖယ်ရှားမပေးပါက လူကိုဖမ်းဆီးဝရမ်းထုတ်ဆင့်ပြီး ရုံးတင်နိုင်တယ်၊ တရားမ ထောင်မှာ ရက် ၃ဝ အထိ အကျဉ်းချထားနိုင်တယ်လို့ ပြဆို ထားပါတယ်။
အထက်မြန်မာပြည် မြေနှင့်အခွန်တော်စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ ၅၁ မှာလည်း ကျူးကျော်သူတွေကို အရေးယူဖို့ ဖော်ပြထား ချက်ကတော့-
(က) မည်သူမဆို အစိုးရမြေပေါ်သို့ ဂရန်၊ အငှားဂရန်၊ လိုင်စင်တို့ဖြင့် တရားဝင်ချထားခြင်းမခံရဘဲ ဝင် ရောက်ကျူးကျော် လက်ရှိထားလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဂရန်၊ အငှားဂရန်၊ လိုင်စင် ရထားသော်လည်း သက်တမ်း ကုန် ဂရန်ပယ်ဖျက်ထားပါလျက် မြေကို လက်ရှိ ဆက်လက်ထားရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ အခွန်အရာရှိ၏ နို့တစ်စာ(အကြောင်းကြားစာ) ချမှတ်နှင်ထုတ်ခြင်း ကို ခံရမည်။
(ခ) မြေပေါ်မှဖယ်ရှားရန် နို့တစ်ချထားရက် ကျော်လွန် သည်အထိ ထွက်ခွာခြင်း မရှိပါက တရားစွဲဆို အရေး ယူခံရမည်ဖြစ်ပြီး ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခံရ ပါက ထောင် ဒဏ်တစ်လ သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေ ၂ဝဝ ကျပ်အထိသော် လည်းကောင်း၊ ပြစ်ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးသော်လည်း ကောင်း ကျခံစေရမည် ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများဥပဒေ ပုဒ်မ- ၁၈ မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ''အစိုးရမြေပေါ် အခွန်အမိန့်မရဘဲ ကျူး ကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အခွန်တော်အရာရှိ ပေး အပ်တဲ့ ခေတ္တနေထိုင်ခွင့်လိုင်စင်သာ ရရှိသေးသူတွေကို ၎င်း တို့မြေပေါ်မှာ တရားဝင်နေ ထိုင်ခွင့် မြေရှင်ဆိုင်ရာ ဆိုင်ခွင့်ကို မလျှောက်ထားမရယူရသေးမီ အခွန်တော်အရာရှိက မြေပေါ် မှ သုံးလအတွင်းထွက်ခွာပေးဖို့ နို့တစ်စာထုတ်နိုင်ကြောင်း၊ နို့တစ်စာချမှတ်ကာလပြည့်ရင်တော့ မြေပေါ်က နှင်ထုတ်ဖယ် ရှားနိုင်ကြောင်း'' ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ အစိုးရမြေပေါ် ကျူးကျော် နေသူဟာ ဂရန် ဒါမှမဟုတ် လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့မြေအဖြစ် လျှောက်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ရင်တော့ နှင်မထုတ်နဲ့၊ မလျှောက် ထားဘဲနေရင်တော့ နို့တစ်စာပေးပြီး နှင်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘော သက်ရောက်ပါတယ်။
ကျူးကျော်နေသူတွေကိုနှင်ထုတ်ပြီး ဘာလုပ်ပေးရမယ် ဆိုတာ အထက်ဖော်ပြပါဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၈ မှာ ဒီလိုဆက်ပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
''မြေပေါ်မှနှင်ထုတ်ခံရသူ မည်သူမဆို ၎င်းတို့နေအိမ် အဆောက်အအုံများကို ဖြိုဖျက်၍ အခြား၌ ရွှေ့ပြောင်းအသစ် ဆောက်လုပ်ရန် ကုန်ကျမည့် စရိတ်စကများ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံး ရသည့် လက်ရှိစိုက်ပျိုးထားရှိသော နေအိမ်ခြံဝင်း၊ လုပ်ကွက် အတွင်းမှ ရာသီသီးနှံ၊ နှစ်ရှည်သီးနှံ၊ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်၊ အသီးအပွင့်များအတွက် အခွန်တော်အရာရှိသတ်မှတ်သည့် ထိုက်သင့်တဲ့လျော်ကြေးများကို အစိုးရထံမှ ရရှိစေရမည်။'' ဒါဟာ အစိုးရရဲ့တာဝန်တွေကို ရည်ညွှန်းပြီး အစိုးရ ကျင့်သုံး ရမယ့်နည်းလမ်းလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဂရန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုကို အရေးယူခြင်း
သက်တမ်းကုန်နေတဲ့ ဂရန်မြေတွေအပေါ်ကနေ နှင်ထုတ် နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ အရင်က ဂရန်ရခဲ့ ပေမယ့် ဂရန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးမှ တရားလိုက ကျူးကျော် တဲ့သူကို နှင်ထုတ်လိုမှုစွဲရင်တော့ အနိုင်မရနိုင်ကြောင်း ပြည် ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ် ပါတယ်။
''မြေအသုံးပြုနိုင်သော အခွင့်အရေးသည် ဂရန်စာချုပ် တွင်ခွင့်ပြုထားသည့် သက်တမ်းအတွင်းသာ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိနိုင်သည်။
ဂရန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါ ဂရန်ရရှိ ထားသူသည် ၎င်းရရှိထားသော မြေအ သုံးပြုပိုင်ခွင့် အခွင့် အရေးသည်လည်း ကုန်ဆုံးသွားသည့်အတွက် ထိုမြေတွင် ၎င်းအနေဖြင့် အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာမျှ မရှိတော့ဟု ဆိုရ ပေမည်။''
ဦးအောင်သိန်း ပါ-၂ နှင့် ဒေါ်မမကြီးအမှု(၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး၊ စာ-၂၆၉)တွင် ''အစိုးရဂရန် ရရှိ ထားသူသည် ကျူးကျော်သူအား ဂရန်သက်တမ်းအတွင်းတွင် တရားစွဲဆိုရာ အမှုအတောအတွင်း ဂရန်သက်တမ်းကုန်ဆုံး သွားစေကာမူ လက်ရောက်ရခွင့်ရှိသည်ဟု ပြဆိုသည်။ ယခု အမှုမှာ ဂရန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးမှ တရားစွဲဆိုသောအမှုဖြစ်၍ ထုံးဖွဲ့သည့်အမှုနှင့် ဖြစ်ရပ်ချင်းမတူပေ။
ယခုအမှုမှာ အမှုမစွဲဆိုမီကပင် တရားလိုအမည်ဖြင့် ဂရန် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးနေပြီဖြစ်သောကြောင့် တရားလိုသည် အချင်းဖြစ်မြေတွင် အစိုးရထံမှ အသုံးပြုပိုင်ခွင့်တစ်စုံတစ်ရာ မရှိတော့သဖြင့် ၎င်းအခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာမရှိသောမြေကို လက်ရောက်ရရန် စွဲဆိုခြင်း သည် အောင်မြင်ရန်အကြောင်း မရှိပေ။''(ဦးဝင်းမောင် ပါ-၂ နှင့် ဒေါ်ငွေခိုင်အမှု၊ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံး၊ စာမျက်နှာ ၁၆၇ ကိုကြည့်ပါ။)
ချုပ်ပြောရရင် ဂရန်ရထားပေမယ့် သက်တမ်းကုန်ရင် အစိုးရမြေကို အသုံးပြုခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ တစ်ဆက် တည်း နားလည်ရမှာကတော့ ဂရန်ဆိုတာက အစိုးရမြေမှာ စည်းကမ်းချက်နဲ့ သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွက် အငှားချ ထားခြင်းသာဖြစ်လို့ အစိုးရက အချိန်မရွေး ပြန်သိမ်းနိုင်ခွင့်ရှိ တယ်ဆိုတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရန်သက်တမ်းကုန်တဲ့မြေတွေ၊ ဂရန်စာချုပ်ဖျက်သိမ်း လိုက်တဲ့မြေတွေကို အစိုးရထံ အသာတကြည် ပြန်အပ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး မအပ်ရင် ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာ အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၉၊ ပုဒ်မ-၂ဝ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပုဒ်မ-၁၉ ပြဋ္ဌာန်းချက်က ဒီလိုပါ။
Such land after any such grant, lease or license has been cancelled, or has expired, or has otherwise become void, and possession has been demanded on behalf of Government, shall be liable-
(i) to be summarily evicted there from;
(ii) to pay five times the amount of revenue or rent assessable or payable in respect of the land during the period of his unauthorized; and
(iii) to pay such fine as the Revenue- officer may determine as a further penalty for such unauthorized occupation or possession.”
ဒါကြောင့် မြေငှားစာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်စေ၊ မြေငှားစာချုပ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက် ဆက်လက် လျှောက်ထား ဆဲဖြစ်စေ၊ မြေပေါ်မှာ ဆက်လက်နေထိုင်သူကို အခွန်တော် အရာရှိက နို့တစ်စာချပြီး အဆောတလျင် နှင် ထုတ်ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂရန် ထပ်မံဆက်လက် ပေးအပ်ရင်လည်း တရားမဝင်နေထိုင်ခဲ့မှု အပေါ် ယင်းကာလ အတွက် စည်းကြပ်အခွန်ငွေကို အောက်မြန်မာပြည်မှာ (သာမန်မြေငှားခွန်၏ ငါးဆအထိ) တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂရန်သက်တမ်းကုန်ပြီးပေမယ့် ဆက်လက် နေထိုင်သူကို အခွန်တော်အရာရှိက အခွန်တိုးကောက်နိုင် ကြောင်း၊ ဒဏ်ကြေးချမှတ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ နှင်ထုတ်နိုင်ကြောင်း ပုဒ်မ-၂ဝ ရဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဖော်ပြလိုပါတယ်။
The State Land is being used without the permission of the Revenue Officer for any other purpose, the person in possession of the land shall be liable –
(1) to pay such revenue or rent, or enhanced rate of revenue or rent, in respect of the land as the Revenue Officer shall determine from the time when the land was first was used for such other purpose;
(2) to pay such fine as the Revenue Officer may determine as a further penalty for the unauthorized use of the land;
(3) to have the grant, lease or licence of or for the land cancelled by the Revenue Officer and to be evicted therefrom:
မြေငှားဂရန် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေတဲ့မြေများပေါ်မှာ ဆက်လက် လက်ရှိထားနေထိုင်သူများကို နှင်ထုတ်နိုင် တယ်ဆိုပေမယ့် သက်တမ်းကုန်ပြီဆိုတာနဲ့ အခါခပ်သိမ်း အကြောင်းကြီးငယ်မရှိ နှင်ထုတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
ဂရန်မြေကို နိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်လာရင်၊ အများပြည်သူ အကျိုးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အသုံးပြုဖို့လိုအပ်လာရင်၊ ဒါမှမဟုတ် မြေငှားဂရန်စာချုပ် ရရှိခဲ့သူအား မြေပေါ်တွင် ဆက်လက်နေ ထိုင်ခွင့်မပြုသင့်တဲ့၊ ဂရန်သစ် ခွင့်ပြုမပေးသင့်တဲ့အကြောင်းအချက် ပေါ်ပေါက်လာရင် စတဲ့ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်း တစ်ရပ် နဲ့သာ မြေပြန် သိမ်းနိုင်၊ မြေပေါ် မှ နှင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို အကြောင်းမရှိရင်တော့ လက်ရှိနေသူကို ဖယ်ရှားနှင်ထုတ် လေ့မရှိပါဘူး။ အများအားဖြင့် သက်တမ်းကုန်တဲ့ ဂရန်မြေ တွေမှာ၊ သက်တမ်းသစ်မရသေးတဲ့ မြေပေါ်မှာ ဆက်နေထိုင်နေ တယ်ဆိုရင် ကျူးကျော်ဖြစ်သွားပေမယ့် ဒီကိစ္စမျိုးတွေကို ဂရန်သစ်လျှောက်ခိုင်း၊ ကျူးကျော်နေထိုင်မှုအတွက် ဒဏ်ငွေ ဆောင်ခိုင်းလိုက်ရင် ပြီးတာပါပဲ။ မြေပြန်သိမ်းဖို့ အမှုတွဲ ဖွင့် လေ့မရှိပါဘူး။
မြေငှားဂရန် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေတဲ့မြေကို အစိုးရ ရဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ကြောင့် ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းမရှိသေး ပေမယ့် မြေငှားဂရန်စာချုပ်အသစ် ဒါမှမဟုတ် လိုင်စင်ကို ထပ်မံပြီး ဆက်လက်ထုတ်ပေးခြင်းမပြုတဲ့မြေပေါ်မှာ နေထိုင် သူကို ကျူးကျော်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမြေအတွက် ဂရန်သစ် ထပ်မံလဲလှယ် မထုတ်ပေးလေတော့ မူလနေထိုင်ခွင့် ပေးထားတဲ့သက်တမ်းကလည်း ကုန်ဆုံးနေတဲ့အခါ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းအရ အစိုးရကို အသာတကြည် မြေပြန်အပ်ရမယ့် သဘော ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဂရန်စာချုပ်အသစ် ထပ်မံထုတ်မ ပေးတဲ့အပြင် စာချုပ်ဟောင်းအရ ထမ်းဆောင်ရမယ့် မူလ အခွန်အခ မြေငှားခွန်တွေကိုပါ စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းမပြု တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဂရန်အဟောင်းကို ဖျက်သိမ်းလိုက်လို့ သာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ မြေပေါ်နေသူဟာ အစိုးရမြေပေါ် မိမိသဘောနဲ့မိမိ နေထိုင်နေသ(Tenant Will) မျှသာ ဖြစ် သွားလို့ သူတို့ကို ပုဒ်မ-၁၉ နဲ့ ၂ဝ အရ အချိန်မရွေး အရေးယူ နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ မြေငှားဂရန် သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေတဲ့မြေများမှာ မြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများအက်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအရ အမှု တွဲ ဖွင့်လှစ်အရေးမယူဘဲ ထားနိုင်တဲ့မြေရှိသလို အမှုတွဲဖွင့်လှစ် အရေးယူနိုင်တဲ့မြေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အမှုတွဲဖွင့်လှစ် အရေး ယူရမယ့်မြေ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် မြေကို နိုင်ငံတော်က ပြန်လည် သိမ်းယူရန်လိုအပ်လို့ ဒါမှမဟုတ် ပြီးခဲ့တဲ့သက်တမ်းမှာ ကျ သင့်မြေငှားခွန်များ မထမ်းဆောင်ခဲ့လို့၊ ဒါမှမဟုတ် မူလဂရန် ရသူကို ဆက်လက်မချထားသင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်ရှိလို့ စတဲ့ အ ကြောင်း အချက်တွေအရ ပြန်သိမ်းသင့် တဲ့မြေဖြစ်ရန် သေချာ ဖို့လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ပြန်သိမ်းနိုင်တဲ့မြေဖြစ်မဖြစ် စစ် ဆေးပြီး သေချာရင်တော့ ဂရန်သက်တမ်းကုန်တဲ့မြေကို အစိုးရက ပြန်သိမ်းမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရင်း ဒီဆောင်းပါးကို နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ အစိုးရမြေကို ဥပဒေနှင့်အညီ နေထိုင် အသုံး ပြုနိုင်ကြပါစေ။ ။
၂၃.၁၀.၂၀၁၆ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
 

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate