ဘိုးဘွားပိုင် လယ်ယာမြေ ၊

ဘိုးဘွားပိုင် လယ်ယာမြေ ၊

ကျွန်တော်တို့ ဒေသတွေမှာ မိဘက အသက်ကြီးပြီး လယ်မလုပ်နိုင်လို့ 

သားသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကို လုပ်ခိုင်းထား တာကို ပုံစံ ( ၇ ) 

ထုတ်ပေးရာက ပြဿနာတွေ အများကြီး ဖြစ်နေပါတယ် ။ 

ဘိုးဘွားပိုင် လယ်ယာမြေ ၊ အမွေဆိုင် လယ်မြေကို တရားဝင် လွှဲပြောင်း 

ပေးခြင်း မရှိဘဲ လက်ရှိ လုပ်နေတာကို အကြောင်းပြပြီး ကျေးရွာလယ်စီက

ပုံစံ ( ၇ ) ထုတ်ပေးလို့ ရပါသလား ။

 

ဖြေ ။         ပုံစံ  ( ၇ ) လျှောက်ထားရာမှာ သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိပါတယ် ။  

လယ်ယာမြေ ဥပဒေပုဒ်မ ၆ မှာ “ မြို့နယ် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့

သည် အောက်ပါ လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအား သက်ဆိုင်ရာခရိုင် 

လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့၏ သဘောတူညီ ချက်ဖြင့် မြို့နယ် ဦးစီးဌာန 

ရုံးတွင် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ  မှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးဆောင်စေ၍ 

မှတ်ပုံတင်ပြီး လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ် ထုတ်ပေးရမည် ”

လို့ ဆိုထားပါတယ် ။ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ ဆိုတော့      

( က ) လူပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါက

( ၁ )     လယ်ယာမြေ အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသော တောင်သူလယ်သမား 

အိမ်ထောင် မိသားစု ( သို့မဟုတ် ) အိမ်ထောင် မိသားစုဝင် ၊

( ၂ )     လယ်ယာမြေကို အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသော ထိုအိမ်ထောင်မိသားစု 

အကြီးအကဲ သို့မဟုတ် ထိုအိမ်ထောင်မိသားစုတွင်ပါ၀င်

သူတစ်ဦး ၊ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူသည် ဤဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း အတည်မပြုမီ  

တည်ဆဲမြေယာ ဥပဒေများနှင့်အညီ တရားဝင်လက်ရှိ

လက်ငုတ် လုပ်ကိုင်နေသူ ၊

 ( ၃ ) ဤဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် ဤဥပဒေ နှင့်ဖြစ်စေ ၊ ဤဥပဒေအရ 

ပြုသည့် နည်းဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်

များနှင့်အညီဖြစ်စေ ၊ တရားဝင် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသူ၊

 ( ၄ )     အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ၊  ( ၅ )    နိုင်ငံသား ၊ ဧည့်နိုင်ငံသား

 ( သို့မဟုတ် ) နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရရှိသူ ၊

( ခ ) အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါက

လယ်ယာမြေကို အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသော အစိုးရဌာန ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း ၊ 

အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း ၊ ကုမ္ပဏီ ( သို့မဟုတ် )

အသင်းအဖွဲ့ ဟူ၍ ပြဋ္ဌာန်းချက် ပုဒ်မ ၆ ၊ ပုဒ်မခွဲ ( က ) ၊ ပုဒ်မခွဲငယ် ( ၁ ) နှင့် ( ၂ ) အရ 

အိမ်ထောင်စု အကြီးအကဲ မဟုတ်စေကာမူ

အိမ်ထောင် မိသားစုဝင် တစ်ဦး အနေဖြင့် လည်းကောင်း ၊ ဤလယ်ယာမြေ 

ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း အတည်မပြုမီ တည်ဆဲ မြေယာ ဥပဒေများနှင့်

အညီ တရားဝင် လက်ရှိလက်ငုတ် လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်လျှင် လည်းကောင်း 

ပုံစံ ( ၇ ) လျှောက်ထား ထုတ်ယူနိုင်ခွင့် ရှိပါတယ် ။ 

 

နည်းဥပဒေ အခန်း ၂ ၊ နည်းဥပဒေ ၃ ပါ အချက်များ အရလည်း တရားဝင် 

လက်ရှိ လက်ငုတ် လုပ်ကိုင်နေပါက လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြ ထားပါတယ် ။  

မိဘက အသက်ကြီးပြီး လယ်မလုပ်နိုင်လို့ သားသမီးတွေထဲက 

တစ်ယောက်ယောက်ကို လုပ်ခိုင်းထား သည့်အခါ

၎င်းအနေဖြင့် တရားဝင် လက်ရှိ လက်ငုတ် ဖြစ်နေပါက ၎င်းအမည်ဖြင့် 

ပုံစံ (၇ )  လျှောက်ထား ရယူသွား နိုင်ပါတယ် ။ လက်ရှိလက်ငုတ်

မြဲနေရင် ပုံစံ (၇) ထုတ်ပေး နိုင်တယ်လို့ ဖြေရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။

ဒီတော့ ကျန်မိသားစုများမှ  နစ်နာမှု ရှိချင်ရှိ နိုင်ပါတယ် ။ 

ကျန်မောင်နှမများက နစ်နာတယ်ဟု ယူဆပါလျှင် ဆောင်ရွက်နိုင် တဲ့နည်း

လမ်းတွေ ရှိပါတယ် ။ 

ပထမနည်းက နည်းဥပဒေ ၈ အရ မိမိတို့လည်း ပုံစံ ( ၇ ) 

ရသင့်သည်ဆိုပါက အပြိုင်လျှောက် နိုင်ခွင့် ရှိပါတယ် ။

သူတစ်ဦးတည်း လျှောက်တာကို ပုံစံ ( ၇ ) ထုတ်မပေးရန် ကန့်ကွက်မှုလည်း 

ပြုနိုင်ပါတယ် ။ ထိုသို့ ကန့်ကွက်ပါ လျှက်အပြိုင် လျှောက်

ထားပါလျှက်နဲ့ တစ်ဖက်က ပုံစံ ( ၇ ) ရသွားခဲ့ရင် ဒုတိယ နည်းလမ်းကို 

ဆက်ဆောင်ရွက် နိုင်ပါတယ် ။ ပုဒ်မ ၂၂ အရ ကျေးရွာလယ်စီမှာ

မူလမှုခင်း ဖွင့်လှစ် စစ်ဆေးပေး စေလိုမှု တိုင်ကြားရန် ဖြစ်ပါတယ် ။

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate