လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကွာရှင်းခြင်းနှင့်ပစ္စည်းခွဲဝေခြင်းအကြောင်း... အပိုင်း(၂)

လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကွာရှင်းခြင်းနှင့်ပစ္စည်းခွဲဝေခြင်းအကြောင်း... အပိုင်း(၂)
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အခြား ဘာသာဝင် များနှင့်မတူပဲ ပစ္စည်းခန်း၌ လင်ပိုင်သည့် ပစ္စည်းတွင် မယားပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိသကဲ့သို့ မယားပိုင်ဆိုင် သော ပစ္စည်း တွင်လည်း လင်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့် အတူပိုင်ဆိုင် ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ထိုသို့အတူ ပိုင်ဆိုင်ကြသူများ ဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့်ပစ္စည်း များသည် လင်မယားတို့နှင့် သက်ဆိုင်​ပြီး အကျိုးခံစား ခွင့် ရှိကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။
အောက်ဖော်ပြပါ အင်္ဂါရပ်အမျိုးအမည်များတွင် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လင်နှင့်မယားတို့ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိကြ သည်။၎င်းတို့မှာ-
၁။ ပါရင်း
၂။ အထက်ပါ
၃။ ခန်းဝင်
၄။ သာမန်လက်ထက်ပွား
၅။ နှစ်ပါးစုံ
၆။ အမွေရလက်ထက်ပွား တို့ဖြစ်ကြသည်။
၁။ ပါရင်း
••••••••••
ပါရင်းဆိုသည်မှာ ငယ်လင်၊ငယ်မယားဖြစ်ကြသည့် အိမ်ထောင်ဖက်များ၏ အိမ်ထောင်မပြုမီကတည်းက ပိုင်ခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်ပြုရာတွင် ပါလာသည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ဦးတို့သည် ထိမ်းမြား လကထပ်ပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် တစ်ဦး၏ ပါရင်း ပစ္စည်းတွင် ကျန်တစ်ဦးက သုံးပုံတစ်ပုံ အကျိုးခံစား ခွင့် ရှိသည်။ပါရင်းပစ္စည်း ယူလာသူက သုံးပုံနှစ်ပုံ ရရှိသည်။
၂။ အထက်ပါ
•••••••••••••
အထက်ပါဆိုသည်မှာ တစ်ခုလပ် သို့မဟုတ် မုဆိုးဖို၊ မုဆိုး မ ဖြစ်သည့် အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ အိမ်ထောင် ဟောင်းများ ဖြစ်သည့် အထက်အိမ်ထောင်၌ ပိုင်ခဲ့၍ အိမ်ထောင်သစ် ပြုရာတွင် ပါလာသည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။အထက်ပါ ပစ္စည်းမှာ ပါရင်းပစ္စည်း ကဲ့သို့ မဟုတ် မည်သည့်အခါမှ လင်မယားနှစ်ဦးပိုင် မဖြစ်ပါ။မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေအရ အိမ်ထောင်ကြီး များသည် တစ်ဦး၏ အထက်ပါ ပစ္စည်းတွင် ကျန် တစ်ဦးက အကျိုးသက်ဆိုင်ခွင့်ပါ။သို့ရာတွင် ၎င်းတို့ နှစ်ဥိီးအနက် တစ်ဦးဦး ကွယ်လွန်သော အခါ ကျန် တစ်ဦးက ကွယ်လွန်သူ၏အမွေကို ဆက်ခံခွင့် ရှိပေ သည်။
၃။ ခန်းဝင်
•••••••••••
ခန်းဝင်ဆိုသည်မှာ ထိမ်းမြားစဥ်က ထိမ်းမြားသူ နှစ်ဦးအား သူတို့၏ မိဘ၊ဘိုးဘွား၊ သားချင်း မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများက လင်နှင့်မယား နှစ်ဦးအကျိုးအတွက် လက်ဖွဲ့သော သို့မဟုတ် ပေးသော ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ပါရင်းပစ္စည်းကို ထိမ်းမြားစဥ် အခါ၌ ခန်းဝင်ပစ္စည်း အဖြစ် ကြေညာလျှင် ခန်းဝင်ပစ္စည်း ဖြစ်သွားသည်။ထိုသို့ ကြေညာသော်လည်း မရွှေ့မပြောင်း နိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်လျှင် မှတ်ပုံတင်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ခန်းဝင်ပစ္စည်းတွင် လင်နှင့်မယားတို့ အညီအမျှ အကျိုး ခံစားခွင့် ရရှိကြသည်။
၄။ သာမန်လက်ထက်ပွား
••••••••••••••••••••••
သာမန်လက်ထက်ပွားဆိုသည်မှာ အိမ်ထောင်ပြုပြီး နောက် ဇနီးမောင်နှံ တစ်ဦးဦး၏ ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ဖြစ်ထွန်းရရှိသည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။သာမန်လက်ထက် ပွားပစ္စည်းကို ခွဲဝေရာ၌ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ပစ္စည်း ခန်း ဥပဒေအရ ခွဲဝေရသည်။ပစ္စည်းခန်းဥပဒေတွင် မည်သူသည်နိဿယ(ထောက်ပံ့သူ) ဖြစ်သည် ၊ မည်သူသည် နိဿိတ(မှီခိုသူ)ဖြစ်သည် ဟူသော အခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ ခွဲဝေရသည်။
နိဿယ(ထောက်ပံ့သူ) ဆိုသည်မှာ ထိုသူတစ်ဦးတည်း ၏ ကြိုးပမ်းရှာဖွေမှုဖြင့် သော်လည်းကောင်း ၊ ထိုသူ၏ ကုသိုလ်ကံဖြင့် အမွေရရှိ၍သော်လည်းကောင်း ရရှိ သည့်သူကို ခေါ်ခြင်းဆိုဖြစ်သည်။
နိဿိတ(မှိီခိုသူ) ဆိုသည်မှာ ထိုသူ၏ကုသိုလ်ကံတရား သို့မဟုတ် ကြိုးပမ်းမှုကို မှီခိုနေသည့်သူကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
သာမန်လက်ထက်ပွား ပစ္စည်းအားခွဲဝေရာ၌ အိမ်ထောင်ကြီးချင်းဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးက အိမ်ထောင်ကြီး ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးက အပျို၊ လူပျိုဖြစ်လျှင် ဖြစ်စေ နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းတို့တွင် အညီအမျှ ရခွင့်ရှိသော်လည်း လင်နှင့်မယားတို့သည် နိဿယနှင့် နိဿိတ အခြေနေ ဖြစ်ပါက နိဿယ(ထောက်ပံ့သူ)က သုံးပုံနှစ်ပုံ၊ နိဿိတ(မှီခိုသူ)က သုံးပုံတစ်ပုံ ရခွင့်ရှိသည်။
လင်မယားနှစ်ဦး သဘောတူကွာရှင်းကြရာတွင် နိဿယနှင့် နိဿိတ အခြေအနေဖြစ်ပါက ထောက်ပံ့သူ ကနှစ်ပုံ ၊ မှီခိုသူက တစ်ပုံရရှိသည်ဟုဆိုသော်လည်း "မခင်နှင့် မောင်ဖိုးစိန် ၊၆ ၊ ရန်ကုန် ၁ " အမှုတွင်-
"စီးသည့်ရေ ဆည်သည့်ကန်သင်းပမာ စီးပွားရှာရသူက ရှာပြီး အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းသူက ထိန်းသိမ်းမှ စုဆောင်းမိမည်ဖြစ်၍ ထောက်ပံ့၊မှီခိုသည့် သဘော မထားပဲ နှစ်ဦးကြိုးပမ်းရရှိသည့် နှစ်ပါးစုံနှင့်မခြား လင်နှင့်မယားတို့ အညီအမျှ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်" ဟူ၍ စီရင်ထုံးဖွဲ့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
အထက်ပါစီရင်ထုံးအား "ချစ်တီးကုန်တိုက် နှင့်မပု (၁၄ ရန်ကုန် ၆၉၇)အမှုတွင်လည်း သာမန်လက်ထက်ပွား ပစ္စည်း၌ လင်နှင့်မယားတို့ အညီအမျှ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိကြသည်"ဟူ၍ လိုက်နာ ထုံးဖွဲ့ထားသည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။ 
၅။ နှစ်ပါးစုံ
••••••••••••
နှစ်ပါးစုံဆိုသည်မှာ အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက် ဇနီး မောင်နှံ နှစ်ဦး အတူတူကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ဖြစ်ထွန်းရရှိ သည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။နှစ်ပါးစုံ ပစ္စည်းမှာ လင်နှင့် မယားတို့ နှစ်ဦးစလုံး ဒိုးတူဘောင်ဘက် ရှာဖွေရရှိသော ပစ္စည်းဖြစ်၍ အညီအမျှ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိကြသည်။
၆။ အမွေရလက်ထက်ပွား
•••••••••••••••••••••••
အမွေရလက်ထက်ပွားဆိုသည်မှာ အိမ်ထောင်ပြု ပြီးနောက် ဇနီးမောင်နှံ တစ်ဦးဦး အမွေဆက်ခံ ရရှိသည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။အမွေရလက်ထက်ပွား ပစ္စည်း၌မူ အမွေရသူက သုံးပုံနှစ်ပုံ ၊ ကျန်သူက သုံးပုံတစ်ပုံ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသည်။
ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြားခြင်း ဥပဒေတွင် လင်နှင့်မယား တို့၏ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ဥပဒေရေးရာ အနေအထား မှာ အစ္စလာမ် တရားဥပဒေနှင့် အလားတူဖြစ်ပြီး လင်ပိုင်ပစ္စည်းသည် မယားနှင့် မသက်ဆိုင်သကဲ့သို့ မယားပိုင်ပစ္စည်းသည်လည်း လင်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။တစ်ဦးအမွေရသည့်ပစ္စည်းဖြစ်စေ ၊ ကြိုးပမ်းရှာဖွေ ရရှိသည့် ပစ္စည်းဖြစ်စေ၊ထိုသူ တစ်ဦးတည်းသာလျှင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။တစ်ဦးဦးသေဆုံးမှသာလျှင် အမွေခန်း ဥပဒေနှင့်အညီ ထိုက်သင့်သော အမွေစုကို ခံစားခွင့် ရှိကြသည်။
ဟိန္ဒူဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအရ မယားဖြစ်သူသည် လင်ယောက်ျား အသက်ရှင်လျှက်ရှိစဥ် အိမ်တွင် နေထိုင်ခွင့် နှင့် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်မှု ခံယူခွင့်မှအပ လင်ယောက်ျား၏ ပစ္စည်းအပေါ် အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါ။လင်ယောက်ျား သေဆုံးသည့် အခါတွင်လည်း သားယောက်ျား ကျန်ရစ်လျှင် အိမ်တွင် နေထိုင်ခွင့်နှင့် ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်မှု ခံယူခွင့်မှအပ အခြားခံစားခွင့် မရှိကြောင်း ဖတ်ရှူ့မိသမျှပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါသည်။ 
(ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။) 
{လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ကွာရှင်းခြင်းနှင့်
ပစ္စည်းခွဲဝေခြင်းမှတ်စု.. အပိုင်း(၂)

Related Posts

"ကာမကိုလိမ်လည်ရယူမှု"

"ကာမကိုလိမ်လည်ရယူမှု"

ကိုဖြူ ။ ။ “ရာဇသတ်ကြီးကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ”မှာ ပုဒ်မ -၄၁၇တစ်ခုတည်းကိုပဲ ပြစ်ဒဏ် (၁)နှစ်က(၃)နှစ်တိုးမြှင့်လိုက်တာတွေ့ရတယ်။ ဘာမှုလဲ ဆရာ။ ဘာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်တိုးရတာလဲ။ယူတီကေ ။ ။ ကိုဖြူမေးတဲ့ပုဒ်မ (၄၁၇) က လိမ်လည်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တယ်။ ပုဒ်မ ၅၁၁ပါတဲ့ရာဇသတ်ကြီ...

လင် နှင့် မယား ကွာရှင်းခြင်း

လင် နှင့် မယား ကွာရှင်းခြင်း

ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းမှာ-မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာများ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း တို့ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူညီကြပါဘူး . . .- ဗုဒ္ဓဘာသာများကွာရှင်းခြင်းဗုဒ္ဓ...

မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေပါ တရားဝင်ကွာရှင်းမှု

မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေပါ တရားဝင်ကွာရှင်းမှု

ဒီလိုကွာရှင်းမှုဟာ တရားဝင်ကွာရှင်းမှု ကွာရှင်း မှုဖြစ်လို့ နှစ်ဦးသဘောတူရင်လုံ လောက်ပြီလို့ ဆိုကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေ ပေါ် လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုကွာရှင်ပြီးမှာ တစ်ယောက်ယောက်က နောက်အိမ်ထောင်ပြုရင် နောက်တစ်ယောက် က အမှုဖွင့် အာမခံတ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate