ကျူးကျော်သူကို နှင်ချင်ရင်ဘယ်လိုနှင်ရမလဲမေးလာသူသို့

ကျူးကျော်သူကို နှင်ချင်ရင်ဘယ်လိုနှင်ရမလဲမေးလာသူသို့

ကျူးကျော်သူကို နှင်ချင်ရင်ဘယ်လိုနှင်ရမလဲမေးလာသူသို့

ကျူးကျော်သူအား နှင်လိုမှု

--------------------------

ကျူးကျော်သူနှင်လိုမှုက သီးခြားသက်သာခွင့်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၈ နဲ့ ပုဒ်မ ၉ တို့နဲ့စွဲရပါတယ်။

ပုဒ်မ ၈ နဲ့စွဲမယ်ဆိုရင်

----------------------

၁- တရားလိုက အခင်းဖြစ်ပစ္စည်းကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိဖြစ်ကြောင်း

၂- ထိုကဲ့သို့လက်ရှိ မှ လက်မဲ့ဖြစ်စေကြောင်း

၃- ထိုကဲ့သို့လက်မဲ့ဖြစ်ရခြင်းသည် အမှုကို တရားမစွဲမီ ၁၂ နှစ် အတွင်းက ဖြစ်ကြောင်း

၄- တရားပြိုင်သည် ပစ္စည်းအပေါ် ပိုင်ရေးပိုင်ခွင့် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်း စတဲ့ အဂါင်္ရပ်တွေနဲ့ပြည့်စုံရပါမယ်။

ပုဒ်မ ၉ နဲ့စွဲမယ်ဆိုရင်တော့

----------------------------

၁-တရားလိုသည် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းကို လက်ရှိဖြစ်ရပါမယ်။

၂- တရားလိုအား ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်ရပါမယ်၊

၃- တရားလိုစွဲဆိုသောအမှုသည် လက်ရောက်ရလိုမှု ဖြစ်ရပါ့မယ်။

၄- တရားလိုကပစ္စည်းကို လက်လွတ်ဖြစ်သည့်အချိန်မှ ခြောက်လအတွင်းစွဲဆိုရမည်။

အမှုတန်ဖိုး။

-----------

စီရင်ပိုင်ခွင့်အလို့ငှာ အမှုတန်ဖိုးမှာ အချင်းဖြစ် ပစ္စည်း၏ တန်ဖိုးအတိုင်း အမှုတန်ဖိုးသတ်မှတ်ရပါသည်။

စွဲဆိုရမည့်တရားရုံး။

-------------------

အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းတည်ရှိရာ ဒေသရှိ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော တရားရုံးတွင်စွဲဆိုရမည်။(မ/ကျင့် ပုဒ်မ ၁၆(က))

ရုံးခွန်

–----

ပုဒ်မ ၈။ ။

အိမ်ဖြစ်စေ ၊ မြေဖြစ်စေ ၊ ဥယျာဉ်ဖြစ်စေ လက်ရောက်ရလိုကြောင်း စွဲဆိမှုတွင် အချင်းဖြစ်ပစ္စည်း၏ တန်ဖိုအပေါ် ဇယား ၁ ၊ အပိုဒ် -၁ ပါ နှုန်းထားအတိုင်းထမ်းဆောင်ရမည်။ ( ရုံးခွန် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇(၅)(င) )

ကျူးကျော်သည်ဟု အဆိုရှိသောမြေမှာ မြေတစ်ကွက်လုံးမဟုတ်ပဲ ဂရံမြေ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်လျှင် ကာလတန်ဖိုးအလျှောက် ရုံးခွန်တော်ထမ်းဆောင်ရမည်၊ (ရုံးခွန် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇(၅)(ဃ) )

ဒေါ်ကျင် နှင့် ဒေါ်ငွေမြ ၁၉၈၉ မတစ ၁

ပုဒ္မ ၉

မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်း လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်ပြန်ရရန် လက်ရောက်ရလိုမှုတွင် အမှုတန်ဖိုးအလျှောက် ဇယား ၁ ၊ အပိုဒ် ၁ တွင်သတ်မှတ်ထားသည့် ရုံးခွန် ၏ ထက်ဝက်ကိုသာ ထမ်းဆောင်ရပါမည်။

( ရုံးခွန် အက်ဥပဒေ ဇယား ၁၊ အပိုဒ် ၂ )

ကာလစည်းကမ်းသတ်

-----------------------

ပုဒ္မ ၈

မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလက်ရောက်ရလိုကြောင်းစွဲဆိုသည့် အမှုသည် ကာလစည်းကမ်းသတ် ဥပဒေ၏ ပထမ ဇယား အမှတ်စဉ် ၁၄၂ သို့မဟုတ် အမှတ်စဉ် ၁၄၄ နှင့် သက်ဆိုင်သည်။

တရားလိုအဖြစ်တရားစွဲဆိုသူသည် အချင်းဖြစ်မြေကို လက်ရှိထားစဉ် တရားပြိုင်က ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သဖြင့် တရားလိုက လက်မဲ့ဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် တရားလိုကိုယ်တိုင်က ယင်းပစ္စည်းကို လက်လွတ်လိုက်လျှင် ၊ပြန်လည်လက်ရေက်ရလိုမှု စွဲဆိုသည့်အခါ အမှတ်စဉ် ၁၄၂ အရ ဖယ်ရှားခြင်းခံရသည့် နေ့ (သို့) လက်ရှိစွန့်လွှတ်သည့်နေ့မှ ၁၂ နှစ်အတွင်း တရားစွဲဆိုရမည်ဖြစ်သည်။

ထိုသို့ မဟုတ်လျှင် တရားစွဲဆိုသူသည် အမှတ်စဉ် ၁၄၄ အရ သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလစည်းကမ်းသတ် အတွင်းစွဲဆိုရမည်။ယင်းသို့စွဲဆိုရာ၌ မြေ လက်ရှိရယူသူ တရားပြိုင်များသည် တရားစွဲဆိုသူတရားလိုအား ဆန့်ကျင်လက်ရှိ ထားသည့်နေ့ မှ ၁၂ နှစ်အတွင်း တရားစွဲဆိုရမည်ဖြစ်သည်။

ပုဒ္မ ၉

ပစ္စည်း လက်ရှိဖြစ်နေရာ မှ လက်လွတ်ဖြစ်သည့်အခါကစ၍ ၆ လအတွင်း စွဲရသည်။တနည်းအားဖြ့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သည့်နေ့ကစ၍ သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခံရသည့်နေ့ကစ၍ ၆ လအတွင်းစွဲဆိုရမည်၊

ကာ/စည်း သတ် ပထမဇယား အပိုဒ် ၃ စဉ် ၃

ရေးသားသူဆရာ ဦးမောင်မောင်ညွှန့်

ကူးယူဖော်ပြပါသည်။

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

အမည်ပေါက်မှန်မမှန်ဘယ်လိုသိနိူင်မလဲ

အမည်ပေါက်မှန်မမှန်ဘယ်လိုသိနိူင်မလဲ

မြေဝယ်ချင်ပါတယ်။ အမည်ပေါက်မှန်မမှန်ဘယ်လိုသိနိူင်မလဲဆရာ။ ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်လို့ရပါသလား။ ရပါတယ်။ ဝယ်ချင်တဲ့ မြေခြံနဲ့ ပက်သက်ပြီး YGN, MDY ဆို မြို့တော်စည်ပင်၊ နယ်ဆို ထွေအုပ်နဲ့ မြေစာရင်း စတဲ့ နေရာတွေမှာ ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့ ပါမစ်၊ဂရမ်၊...

စာချုပ်တိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုပါ သလား

စာချုပ်တိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုပါ သလား

စာချုပ်စာတမ်းများကို မှတ်ပုံတင်ရန်လိုကြောင်း ပြောနေကြပါသည် ။ စာချုပ်တိုင်းကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုပါ သလား ။ ဘယ်ရုံးမှာ မှတ်ပုံတင်ရမလဲ ။ စာချုပ်စာချုပ်ရုံးဆိုတာ ဘယ်ရုံးကို ပြောတာပါလဲ ။===================စာချုပ်စာတမ်းတွေကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ လိုတ...

'မြေဂရန်အမည်ပေါက်ရ အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ

'မြေဂရန်အမည်ပေါက်ရ အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ

'မြေဂရန်အမည်ပေါက်ရ အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ ဆရာ''''အကိုက မြေကွက်ဝယ်ထား လို့လား''''ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ၊ အိမ်ကတော့ ပျဉ်ထောင်အိမ်လေးတော့ပါတယ် ပြောတယ်။ မြေကွက်က ဂရန်မြေ ကွက်ဆိုတော့ ဝယ်ထားရင်ကောင်း မလားလို့''''ဂရန် ဓာတ်ပုံမိတ္တူ ပါမလာဘူး လား'''...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate