အရောင်းစာချုပ်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား အပေါင်စာချုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိခြင်း =============================

အရောင်းစာချုပ်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား  အပေါင်စာချုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိခြင်း =============================

အရောင်းစာချုပ်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား 
အပေါင်စာချုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိခြင်း
=============================
-စာချုပ်ဟု ဆိုရာတွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး စာချုပ်ဖြစ်နိုင်သလို မှတ်ပုံမတင်သေးသည့် စာချုပ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
-မှတ်ပုံတင်မှ ဖျက်ရမည်ဟု ဆိုသည့်အတွေးအခေါ်သည် မမှန်ပါ။
- စွဲဆိုသည့် အဆိုလွှာ တင်သွင်းသည့်အချိန်တွင် စာချုပ်မှာ မှတ်ပုံတင် မတင်ရသေးဘဲ အမှုစစ်ဆေးစဉ် ကာလ အတွင်း စာချုပ်သည် မှတ်ပုံတင်ပြီးသွားပါက အဆိုလွှာပြင်ရပါမည်။
- အမှုသည်က ဘာအခွင့်အရေး တောင်းတောင်း ဆုံးဖြတ်သည့်အချိန်တွင် အခြေအနေပြောင်းလဲသွားပါက တရားရုံးအနေဖြင့် တရားမျှတမှုကို ရှေ့ရှုပြီးအလိုက်သင့်ဆုံးဖြတ်ပေးရမည်။
- အမှုသည် (တရားလို) ကပြောမှ လုပ်မည်ဆိုသည့်အတွေးအခေါ်မှာ စာအုပ်ကြီးဆန်လှပါသည်။
-  စာချုပ်တစ်ခုကို ဖျက်လိုပါက တရားလိုတွင် ဖျက်ခွင့်ရှိသလား စာချုပ်မဖျက်လျှင် တရားလိုကို ဒုက္ခပေး မှာ လားဟု စဉ်စားရပါမည်။
- သီးခြားသက်သာခွင့် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၉ အရ ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသည့် စာချုပ်သည် မှတ်ပုံတင်မှ ဖျက်လို့ရမည်ဆိုလျှင် မမှန်ပါ ။ ဝယ်သည့်လူသည် ပစ္စည်းလွဲှပြောင်းရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၃ /က ၏ အကာ အကွယ်ကိုရနေ၍ တရားလိုကို ဒုက္ခဖြစ်စေပါသည်။
- ရောင်းသည့် စာချုပ်ချုပ်ထားလျှင် ပေါင်းသည်ဟု သက်သေပြခွင့်မရှိဟု သက်သေခံအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၉၂ က ပိတ်ပင်ထားပါသည်။ အရောင်းစာချုပ်သည် အပေါင်ဟု နှုတ်သက်သေပြခွင့်မရှိပါ။
- သက်သေခံအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၉၂ က တကယ်ရောင်းချသည့် ကိစ္စကို ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် မရောင်းသည့် ကိစ္စဖြစ်ပါက ပုဒ်မ ၉၂ နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
- ပုဒ်မ ၉၂ သည် စာချုပ်စာတမ်းနှင့် ကွဲွဲလွဲသော သက်သေခံတင်ပြခြင်းကို ပိတ်ပင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ အရောင်း စာချုပ်ပင်ဖြစ်လင့်ကစား အပေါင်စာချုပ်ဖြစ်ကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိခြင်းနှင့် သက်သေခံချက်တင်ပြခြင်းသည် သီးခြားစီပါ။
- အမှုတွင် ပေါ်ပေါက်နေသာ သက်သေခံချက်များကို တရားရုံးက ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်လို့ ရောင်းတာ မဟုတ် ကြောင်းပေါ်ပေါက်လျှင် တရားရုံးက ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါသည်။
- ပုဒ်မ ၉၂ က တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိတ်ပင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
[စာညွှန်း- ဦးဗကြိုင် ( B.A;B.L ) ၊ လူတိုင်းအတွက် တရားမမှုများဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာအဖြာဖြာ ၊ ၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာ ၊ စာ ၇၃ ] ။ဓာတ်ပုံ - အင်တာနက် ။#DVBlawlab 
(Zawgyi)
အရောင်းစာချုပ်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား 
အပေါင်စာချုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိခြင်း
=============================
-စာချုပ်ဟု ဆိုရာတွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး စာချုပ်ဖြစ်နိုင်သလို မှတ်ပုံမတင်သေးသည့် စာချုပ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
-မှတ်ပုံတင်မှ ဖျက်ရမည်ဟု ဆိုသည့်အတွေးအခေါ်သည် မမှန်ပါ။
- စွဲဆိုသည့် အဆိုလွှာ တင်သွင်းသည့်အချိန်တွင် စာချုပ်မှာ မှတ်ပုံတင် မတင်ရသေးဘဲ အမှုစစ်ဆေးစဉ် ကာလ အတွင်း စာချုပ်သည် မှတ်ပုံတင်ပြီးသွားပါက အဆိုလွှာပြင်ရပါမည်။
- အမှုသည်က ဘာအခွင့်အရေး တောင်းတောင်း ဆုံးဖြတ်သည့်အချိန်တွင် အခြေအနေပြောင်းလဲသွားပါက တရားရုံးအနေဖြင့် တရားမျှတမှုကို ရှေ့ရှုပြီးအလိုက်သင့်ဆုံးဖြတ်ပေးရမည်။
- အမှုသည် (တရားလို) ကပြောမှ လုပ်မည်ဆိုသည့်အတွေးအခေါ်မှာ စာအုပ်ကြီးဆန်လှပါသည်။
-  စာချုပ်တစ်ခုကို ဖျက်လိုပါက တရားလိုတွင် ဖျက်ခွင့်ရှိသလား စာချုပ်မဖျက်လျှင် တရားလိုကို ဒုက္ခပေး မှာ လားဟု စဉ်စားရပါမည်။
- သီးခြားသက်သာခွင့် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၉ အရ ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုထားသည့် စာချုပ်သည် မှတ်ပုံတင်မှ ဖျက်လို့ရမည်ဆိုလျှင် မမှန်ပါ ။ ဝယ်သည့်လူသည် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၃ /က ၏ အကာ အကွယ်ကိုရနေ၍ တရားလိုကို ဒုက္ခဖြစ်စေပါသည်။
- ရောင်းသည့် စာချုပ်ချုပ်ထားလျှင် ပေါင်းသည်ဟု သက်သေပြခွင့်မရှိဟု သက်သေခံအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၉၂ က ပိတ်ပင်ထားပါသည်။ အရောင်းစာချုပ်သည် အပေါင်ဟု နှုတ်သက်သေပြခွင့်မရှိပါ။
- သက်သေခံအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၉၂ က တကယ်ရောင်းချသည့် ကိစ္စကို ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် မရောင်းသည့် ကိစ္စဖြစ်ပါက ပုဒ်မ ၉၂ နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
- ပုဒ်မ ၉၂ သည် စာချုပ်စာတမ်းနှင့် ကွဲလွဲသော သက်သေခံတင်ပြခြင်းကို ပိတ်ပင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ အရောင်း စာချုပ်ပင်ဖြစ်လင့်ကစား အပေါင်စာချုပ်ဖြစ်ကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိခြင်းနှင့် သက်သေခံချက်တင်ပြခြင်းသည် သီးခြားစီပါ။
- အမှုတွင် ပေါ်ပေါက်နေသာ သက်သေခံချက်များကို တရားရုံးက ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်လို့ ရောင်းတာ မဟုတ် ကြောင်းပေါ်ပေါက်လျှင် တရားရုံးက ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါသည်။
- ပုဒ်မ ၉၂ က တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိတ်ပင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
[စာညွှန်း- ဦးဗကြိုင် ( B.A;B.L ) ၊ လူတိုင်းအတွက် တရားမမှုများဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာအဖြာဖြာ ၊ ၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာ ၊ စာ ၇၃ ] ။ဓာတ်ပုံ - အင်တာနက်
 

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

Get latest properties in email!

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate