စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် လက်ရောက်ပေးအပ်ပါသည် ဆိုသည့်ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် လက်ရောက်ပေးအပ်ပါသည် ဆိုသည့်ကိစ္စ
ငှားရမ်းသည် ဖြစ်စေ၊ ပေါင်နှံသည် ဖြစ်စေ ၊ ပေးကမ်းသည် ဖြစ်စေ ၊ ရောင်းသည်ဖြစ်စေ ၊ လက်ရောက်ပေး အပ်မှုသည် ပါဝင်လာစမြဲ ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - အရောင်းအဝယ်ပြုသည်ဆိုပါက ဝယ်သူက ငွေကို ပေးချေပြီး ရောင်းသူက ပစ္စည်းကို ပေးအပ်မည် ဖြစ်သည်။
လက်ရောက်ပေးအပ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခု တင်ပြမည့် အကြောင်း အရာသည် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း အတွက်ဖြစ်ပါမူ ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်စရာမရှိဟု ဆိုရပါမည်။ သို့သော် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းတွင်မူ ပြဿနာရှိနိုင်သည် ဖြစ်သောကြောင့် လက်ရောက်ပေးအပ်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုကြမည် ဆိုပါက သတိမူနိုင်ရန် အချက်တစ်ရပ်အနေဖြင့် တင်ပြလိုပါသည်။
စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် စာတစ်လုံး၏ တန်ဖိုး မည်မျှ ခရီးပေါက်သည်၊ မည်မျှ အရေးပါသည်ဆိုသည့် အချက်ကိုပါ တစ်ပါတည်း ဆင်ခြင်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။
အိမ်နှင့်မြေ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ကို နမူနာပေးတင်ပြပါမည်။ ထုံးစံအတိုင်း စရန်ငွေပေး သော သဘောတူစာချုပ်တစ်ခု ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ငွေအပြီးပေးချေသောနေ့တွင် အပိုင်ရောင်းသူက အပိုင် ရောင်း သော အိမ်နှင့်မြေကို အပြီးလက်ရောက်ပေးအပ်ပါမည်ဟူသော သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကိုလည်း စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုကြရပါသည်။
စာချုပ်ပါ သဘောတူမှုအတိုင်း အပိုင်ဝယ်ယူသူက ငွေများ အရစ်ကျပေးသွင်းလာခဲ့ရာမှ နောက်ဆုံး ကျန်ရှိ သော ရောင်းဖိုးငွေကို အပြီးအကျေ အပိုင်ရောင်းသူသို့ ပေးချေလာပါသည်။ အပိုင်ရောင်းသူကလည်း မူလ ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည့် သဘောတူကတိစာချုပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိထားသည့်အတိုင်း ငွေအပြေအကျေ ပေးချေသောနေ့ တွင် အိမ်နှင့်မြေကို အပိုင် ဝယ်ယူလက်ဝယ်သို့ အပြီး လက်ရောက်ပြန်လည်း ပေးအပ်ပါသည်။
အပိုင်ဝယ်ယူသူသည် လက်ရောက်ပေးအပ်ခံရသော အိမ်နှင့်မြေရှိရာသို့ သွားရောက်သောအခါ နေအိမ်တွင် လူအချို့ နေထိုင်လျက်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဤတွင် အပိုင်ရောင်းသူနှင့် အပိုင်ဝယ်ယူတို့ ပြဿနာတက်ပါတော့ သည်။ အပိုင်ဝယ်ယူသူက အိမ်နှင့်မြေကို ၎င်းအား လက်ရောက်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု အပိုင်ရောင်းသူအား စွပ်စွဲပါသည်။ အပိုင်ရောင်းသူကလည်း အိမ်နှင့်မြေကို အပိုင် ဝယ်ယူသူသို့ လက်ရောက်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လက်ရောက်လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့သည့် အချိန်မှအစပြု၍ ယခုအချိန်အထိ အိမ်နှင့် မြေသည် အပိုင်ဝယ်ယူသူ၏ လက်ဝယ်တွင် ရှိနေပြီ ဟုဆိုသည်။
အပိုင်ရောင်းသူ၏ ထုချေချက်ဆိုလိုရင်းမှာ ၎င်းအနေနှင့် ရောင်းသော အိမ်နှင့်မြေမှ ဖယ်ရှားထွက်ခွာ ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ ထို့နောက် အပိုင်ဝယ်ယူသူသို့ အိမ်နှင့်မြေကို လက်ရောက်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ် နှင့်မြေတွင် လူအချို့ ကျန်ရှိခြင်းမှာ ၎င်းနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ ၎င်းအနေနှင့် စာချုပ်တင် သဘောတူထား သည့်အတိုင်း လက်ရောက်ပေးအပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ထုချေခြင်း ဖြစ်သည်။
နေထိုင်သူများ၏ ပြောပြချက်အရ ၎င်းတို့သည် -- - - - - - - - - - အိမ်ငှားဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဖော်ပြပါပြဿနာကို ပြန်လည်စမ်းစစ်ရာတွင် စာချုပ်ချုပ်စဉ်က ( ငွေကို အပြီးပေးချေချိန်တွင် အိမ်နှင့် မြေ ကို အပိုင်ဝယ်ယူသူသို့ အပြီး လက်ရောက်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည် ဖြစ်သည် ) ဟူသော နေရာတွင် ( ငွေကို အပြီးပေးချေ ချိန်တွင် အိမ်နှင့်မြေကို နေထိုင်သူမရှိ ၊ အပိုင်ဝယ်ယူသူသို့ အပြီး လက်ရောက်လွှဲပြောင်း ပေး အပ်ရမည် ဖြစ်သည် ) ဟူ၍ မဖော်ပြ မချုပ်ဆိုမိခဲ့၍ အထက်ပါ အတိုင်း ပြဿနာဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟူ၍ ဆိုရ မည်ဖြစ်ပေသည်။
(အညွှန်း - ဦးကျော်ဇေယျ ၊ စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ ၊ စာ ၈၇ ) ။ 
(Zawgyi) 
စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် လက်ရောက်ပေးအပ်ပါသည် ဆိုသည့်ကိစ္စ
===================================
ငှားရမ်းသည် ဖြစ်စေ၊ ပေါင်နှံသည် ဖြစ်စေ ၊ ပေးကမ်းသည် ဖြစ်စေ ၊ ရောင်းသည်ဖြစ်စေ ၊ လက်ရောက်ပေး အပ်မှုသည် ပါဝင်လာစမြဲ ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - အရောင်းအဝယ်ပြုသည်ဆိုပါက ဝယ်သူက ငွေကို ပေးချေပြီး ရောင်းသူက ပစ္စည်းကို ပေးအပ်မည် ဖြစ်သည်။
လက်ရောက်ပေးအပ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခု တင်ပြမည့် အကြောင်း အရာသည် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း အတွက်ဖြစ်ပါမူ ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်စရာမရှိဟု ဆိုရပါမည်။ သို့သော် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းတွင်မူ ပြဿနာရှိနိုင်သည် ဖြစ်သောကြောင့် လက်ရောက်ပေးအပ်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုကြမည် ဆိုပါက သတိမူနိုင်ရန် အချက်တစ်ရပ်အနေဖြင့် တင်ပြလိုပါသည်။
စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် စာတစ်လုံး၏ တန်ဖိုး မည်မျှ ခရီးပေါက်သည်၊ မည်မျှ အရေးပါသည်ဆိုသည့် အချက်ကိုပါ တစ်ပါတည်း ဆင်ခြင်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။
အိမ်နှင့်မြေ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ကို နမူနာပေးတင်ပြပါမည်။ ထုံးစံအတိုင်း စရန်ငွေပေး သော သဘောတူစာချုပ်တစ်ခု ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ငွေအပြီးပေးချေသောနေ့တွင် အပိုင်ရောင်းသူက အပိုင် ရောင်း သော အိမ်နှင့်မြေကို အပြီးလက်ရောက်ပေးအပ်ပါမည်ဟူသော သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကိုလည်း စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုကြရပါသည်။
စာချုပ်ပါ သဘောတူမှုအတိုင်း အပိုင်ဝယ်ယူသူက ငွေများ အရစ်ကျပေးသွင်းလာခဲ့ရာမှ နောက်ဆုံး ကျန်ရှိ သော ရောင်းဖိုးငွေကို အပြီးအကျေ အပိုင်ရောင်းသူသို့ ပေးချေလာပါသည်။ အပိုင်ရောင်းသူကလည်း မူလ ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသည့် သဘောတူကတိစာချုပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိထားသည့်အတိုင်း ငွေအပြေအကျေ ပေးချေသောနေ့ တွင် အိမ်နှင့်မြေကို အပိုင် ဝယ်ယူလက်ဝယ်သို့ အပြီး လက်ရောက်ပြန်လည်း ပေးအပ်ပါသည်။
အပိုင်ဝယ်ယူသူသည် လက်ရောက်ပေးအပ်ခံရသော အိမ်နှင့်မြေရှိရာသို့ သွားရောက်သောအခါ နေအိမ်တွင် လူအချို့ နေထိုင်လျက်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဤတွင် အပိုင်ရောင်းသူနှင့် အပိုင်ဝယ်ယူတို့ ပြဿနာတက်ပါတော့ သည်။ အပိုင်ဝယ်ယူသူက အိမ်နှင့်မြေကို ၄င်းအား လက်ရောက်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု အပိုင်ရောင်းသူအား စွပ်စွဲပါသည်။ အပိုင်ရောင်းသူကလည်း အိမ်နှင့်မြေကို အပိုင် ဝယ်ယူသူသို့ လက်ရောက်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လက်ရောက်လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့သည့် အချိန်မှအစပြု၍ ယခုအချိန်အထိ အိမ်နှင့် မြေသည် အပိုင်ဝယ်ယူသူ၏ လက်ဝယ်တွင် ရှိနေပြီ ဟုဆိုသည်။
အပိုင်ရောင်းသူ၏ ထုချေချက်ဆိုလိုရင်းမှာ ၄င်းအနေနှင့် ရောင်းသော အိမ်နှင့်မြေမှ ဖယ်ရှားထွက်ခွာ ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ ထို့နောက် အပိုင်ဝယ်ယူသူသို့ အိမ်နှင့်မြေကို လက်ရောက်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ် နှင့်မြေတွင် လူအချို့ ကျန်ရှိခြင်းမှာ ၄င်းနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ ၄င်းအနေနှင့် စာချုပ်တင် သဘောတူထား သည့်အတိုင်း လက်ရောက်ပေးအပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ထုချေခြင်း ဖြစ်သည်။
နေထိုင်သူများ၏ ပြောပြချက်အရ ၄င်းတို့သည် -- - - - - - - - - - အိမ်ငှားဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဖော်ပြပါပြဿနာကို ပြန်လည်စမ်းစစ်ရာတွင် စာချုပ်ချုပ်စဉ်က ( ငွေကို အပြီးပေးချေချိန်တွင် အိမ်နှင့် မြေ ကို အပိုင်ဝယ်ယူသူသို့ အပြီး လက်ရောက်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည် ဖြစ်သည် ) ဟူသော နေရာတွင် ( ငွေကို အပြီးပေးချေ ချိန်တွင် အိမ်နှင့်မြေကို နေထိုင်သူမရှိ ၊ အပိုင်ဝယ်ယူသူသို့ အပြီး လက်ရောက်လွှဲပြောင်း ပေး အပ်ရမည် ဖြစ်သည် ) ဟူ၍ မဖော်ပြ မချုပ်ဆိုမိခဲ့၍ အထက်ပါ အတိုင်း ပြဿနာဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟူ၍ ဆိုရ မည်ဖြစ်ပေသည်။
(အညွှန်း - ဦးကျော်ဇေယျ ၊ စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ ၊ စာ ၈၇ ) ။ #
 

Related Posts

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားနည်း

ဂရန်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်၊ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ဂရန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခြင်း၊ (၂) ဂရန်ဦးပိုင်ခွဲ ( ဂရန်မြေတစ်ခုကို အမည်မပြောင်းဘဲ ဂရန်တစ်ခု၊ နှစ်ခု၊ သုံးခု ထပ်မံခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း)(၃) ဂရန်သက်တမ်းတ...

စာချုပ်ရေးပုံရေးနည်း

စာချုပ်စာတမ်း ရေးသားတဲ့နေရာမှာ ရှင်းလင်းပြေပြစ်တဲ့စကားနဲ့ရေးသားဖို့လိုတယ်။ ချုပ်ဆိုသူတွေရဲ့ ကြံရွယ်ချက်သဘောထားကို ထင်ရှားသိသာစေအောင် ရေးသားရတယ်။ တရားဥပဒေပါ ခဲရာခဲဆစ်စကားလုံးတွေကို ထည့်ရေးဖို့ မလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို စေ့စုံကုံလုံအောင် ထည့်သွင်းရေ...

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို  မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်မည်ဆိုလျှင် မှတ်ပုံတင်ကို မစိစစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စ

စာချုပ်ချုပ်ရာတွင် လက်လွတ်စပယ် လုပ်ဆောင်နေကြသော လုပ် ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ စာချုပ်သူတို့၏ အမည် မှတ်ပုံတင်တို့ကို စာချုပ်ချုပ်သူများ ကိုယ်တိုင်က မစိစစ်ဘဲ ချုပ်ဆိုပေးလိုက်ကြသည့် ကိစ္စရပ်ပင် ဖြစ်သည်။စာချုပ်ချုပ်ပေးသူ၊ ရေးပေးသူများသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများ၏...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate