အားလုံးလေ့လာနိုင်အောင်ဥပဒေစာအုပ်များတတ်နိုင်သလောက်စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

02-Jun-22 အခြား
အားလုံးလေ့လာနိုင်အောင်ဥပဒေစာအုပ်များတတ်နိုင်သလောက်စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

အားလုံးလေ့လာနိုင်အောင်ဥပဒေစာအုပ်များတတ်နိုင်သလောက်စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

၁။၁၉၄၇-ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/tSwInQXNfrdRY

၂။၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း.pdf

https://yadi.sk/i/C5OulozpfrdRc

၃။ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/NoT4CwaefrdRg

၄။မြန်မာနိုင်ငံ-ရာဇသတ်ကြီး.pdf

https://yadi.sk/i/kAwa6q7-frdRn

၅။ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တရားရုံးချုပ် - သက်သေခံဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/hhfc-aIdfrdRt

၆။ရန်ကုန်ရဲအက်.pdf

https://yadi.sk/i/TIP1x2lGfrdRx

၇။ရဲလက်စွဲ ၁.pdf

https://yadi.sk/i/T1kG3urafrdRz

၈။ရဲလက်စွဲ ၂.pdf

https://yadi.sk/i/5aaEecyHfrdS3

၉။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောက်ယှက်မှု သိကောင်းစရာများ.pdf

https://yadi.sk/i/TXm8I0fdfrdS9

၁၀။လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း.pdf

https://yadi.sk/i/yTUaERt7frdSD

၁၁။လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/Aer1XhdMfrdSK

၁၂။အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/7Do09RyefrdSM

၁၃။ဥပဒေ - ၂၀၁၂ လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/FZdU10SNfrdSR

၁၄။ဥပဒေ - ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ အမှတ်(၉)(၂၀၁၂ မတ်လ ၃၀).pdf

https://yadi.sk/i/DMGTNm60frdSV

၁၅။ဥပဒေ - ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/6JWJKTZ5frdSZ

၁၆။ဥပဒေ - ရပ်ကွက် သို့ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/nhhewoBlfrdSh

၁၇။ဥပဒေ - ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/ccjggJuUfrdSu

၁၈။ဥပဒေ - အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/ZA0Dfm5mfrdSy

၁၉။ဥပဒေ - နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/hboPJgABfrdT2

၂၀။ဥပဒေ ပို့ကုန်သွင်းကုန်(၂၀၁၂).pdf

https://yadi.sk/i/TCjL-kyBfrdT6

၂၁။ဥပဒေ(၁၀၀)ပုဒ်မ(၁၀၀၀)ရှောင်ဖိုသိဖို့.pdf

https://yadi.sk/i/KMK0WZ5HfrdTA

၂၂။ဦးကျော်ဇေယျ - မကြားရာသည်ရှေ့နေ ရှေ့ရပ်.pdf

https://yadi.sk/i/kr5rDCNzfrdTC

၂၃။ဦးကျော်ဇေယျ - မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/8tUsDxcrfrdTG

၂၄။ဦးကျော်ဇေယျ - အမှုသည်များလက်စွဲ.pdf

https://yadi.sk/i/8rQP4uTFfrdTL

၂၅။ဦးကျော်ဇေယျ - ဥပဒေသမားလက်စွဲစကား.pdf

https://yadi.sk/i/usi8H_wCfrdTN

၂၆။ဦးကျော်ဇေယျ..ပြစ်မှုဆိုင်ရာ(ရာဇသတ်ကြီး) အဘိဓာန်.pdf

https://yadi.sk/i/odTLYoKvfrdTS

၂၇။ဦးကျော်ဇေယျ..အတိုင်ပင်ခံရှေ့နေ ၂.pdf

https://yadi.sk/i/_y1l7bkqfrdTW

၂၈။ဦးမောင်မောင်လှသောင်း(မန္တလေး) တရားစွဲဆိုခွင့်ပြုမိန့်(Sanction).pdf

https://yadi.sk/i/XLX555ivfrdTe

၂၉။ဒေါက်တာတင်အောင်အေး..သုတဥပဒေမိတ်လင်စုံ.pdf

https://yadi.sk/i/mACrtZpLfrdTi

၃၀။မောင်ကိုနီ..တရားခွင်မှ တိုက်ပွဲများ.pdf

https://yadi.sk/i/DVxGMoYsfrdTk

၃၁။မောင်ကိုနီ..မဲဘယ်လိုပေးရမလဲ.pdf

https://yadi.sk/i/PgpnMLZJfrdTn

၃၂။မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ.pdf

https://yadi.sk/i/275D9BTcfrdTr

#ထပ်မံဖြည့်စည်းမှု

#ဥပဒေစာအုပ်များစုစည်းမှု_၆၂အုပ်

၁။၁၉၄၇-ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

https://yadi.sk/i/tSwInQXNfrdRY

၂။၁၉၄၉ လက်နက်အရေးပေါ်ပြင်ဆင်မှုယာယီအက်ဥပဒေ

https://yadi.sk/i/dbAmZ7TYjesV8

၃။၁၉၅၁ လက်နက်ပြင်ဆင်မှုဥပဒေ

https://yadi.sk/i/bMhciCT7jesVA

၄။၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

https://yadi.sk/i/8tlFDQF1jesVN

၄။၁၉၇၈ လက်နက်အက်ဥပဒေ

https://yadi.sk/i/PrCEXDJcjesVC

၅။၂၀၀၈_အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း

https://yadi.sk/i/C5OulozpfrdRc

၆။၂၀၁၂ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ

https://yadi.sk/i/FZdU10SNfrdSR

၇။ကလေးသူငယ်ဥပဒေ(၁)

http://pc.cd/IUWctalK

၈။ကလေးသူငယ်ဥပဒေ(၂)

http://pc.cd/RIWctalK

၉။စည်ပင်ဥပဒေ

https://yadi.sk/i/jJnnsnKpjesVE

၁၀။စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

https://yadi.sk/i/OABZVgDKjesVG

၁၁။စုံထောက်လက်စွဲ

https://yadi.sk/i/LCpU3ufRjesVJ

၁၂။ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့်ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ပညာပေးလက်စွဲ (မစိမ်းစိမ်း)

http://www.freelibraryonline.com/force_download.php

၁၃။နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဥပဒေ

https://yadi.sk/i/hboPJgABfrdT2

Or )

http://pc.cd/kNWctalK

၁၄။နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ

http://pc.cd/FAWctalK

၁၅။ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ အမှတ်(၉)(၂၀၁၂ မတ်လ ၃၀)

https://yadi.sk/i/DMGTNm60frdSV

၁၆။ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ

https://yadi.sk/i/6JWJKTZ5frdSZ

၁၇။ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ

https://yadi.sk/i/NoT4CwaefrdRg

၁၈။ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

( 130 KB )

http://pc.cd/54uctalK

၁၉။မြန်မာနိုင်ငံရာဇသတ်ကြီး

https://yadi.sk/i/kAwa6q7-frdRn

၂၀။မျိုးစောင့်ဥပဒေ

https://yadi.sk/i/DlmGaxkkjetNR

၂၁။ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတရားရုံးချုပ် – သက်သေခံဥပဒေ

https://yadi.sk/i/hhfc-aIdfrdRt

၂၂။မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ

https://yadi.sk/i/pDrwZCNMjetNV

၂၃။ရန်ကုန်ရဲအက်

https://yadi.sk/i/TIP1x2lGfrdRx

၂၄။ရပ်ကွက်( သို့ )ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

https://yadi.sk/i/nhhewoBlfrdSh

၂၅။ ရပ်ကွက် သို့ ဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ

https://yadi.sk/i/ccjggJuUfrdSu

၂၆။ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ

https://yadi.sk/i/pYHSr9U2jesVU

၂၇။ရဲကျင့်၀တ်

https://yadi.sk/i/YOOkuL08jesVW

၂၈။ရဲစည်းကမ်းနည်းဥပဒေ

https://yadi.sk/i/MUXfUpNbjesVY

၂၉။ရဲလက်စွဲ (၁)

https://yadi.sk/i/T1kG3urafrdRz

၃၀။ရဲလက်စွဲ (၂)

https://yadi.sk/i/5aaEecyHfrdS3

၃၁။ရဲလက်စွဲ (၃)

http://pc.cd/hAWctalK

၃၂။လမ်းအသုံးပြုသူများလက်စွဲ

https://yadi.sk/i/YaA-axGAjesVc

၃၃။လယ်ယာမြေနည်းဥပဒေများ

https://yadi.sk/i/BNiag4A0jesVe

၃၄။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောက်ယှက်မှုသိကောင်းစရာများ

https://yadi.sk/i/TXm8I0fdfrdS9

၃၅။လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း

https://yadi.sk/i/yTUaERt7frdSD

၃၆။လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ

https://yadi.sk/i/Aer1XhdMfrdSK

၃၇။သစ်တောဥပဒေ

https://yadi.sk/i/2OXE7M-YjesVi

၃၈။အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ

https://yadi.sk/i/7Do09RyefrdSM

၃၉။ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ(၂၀၁၂)

https://yadi.sk/i/TCjL-kyBfrdT6

၄၀။ဥပဒေအထွေထွေဗဟုသုတ

https://yadi.sk/i/aISmnd9TjesVp

၄၁။ဥပဒေ(၁၀၀)ပုဒ်မ(၁၀၀၀)ရှောင်ဖိုသိဖို့

https://yadi.sk/i/KMK0WZ5HfrdTA

ဦးကျော်ဇေယျ

၄၂။မကြားရာသည်ရှေ့နေ ရှေ့ရပ်

https://yadi.sk/i/kr5rDCNzfrdTC

ဦးကျော်ဇေယျ – ၄၃။မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ

https://yadi.sk/i/8tUsDxcrfrdTG

ဦးကျော်ဇေယျ

၄၄။အမှုသည်များလက်စွဲ

https://yadi.sk/i/8rQP4uTFfrdTL

ဦးကျော်ဇေယျ

၄၅။ဥပဒေသမားလက်စွဲစကား

https://yadi.sk/i/usi8H_wCfrdTN

ဦးကျော်ဇေယျ..

၄၆။ပြစ်မှုဆိုင်ရာ(ရာဇသတ်ကြီး) အဘိဓာန်

https://yadi.sk/i/odTLYoKvfrdTS

ဦးကျော်ဇေယျ

၄၇။အတိုင်ပင်ခံရှေ့နေ (၂)

https://yadi.sk/i/_y1l7bkqfrdTW

ဦးမောင်မောင်လှသောင်း(မန္တလေး) ၄၈။တရားစွဲဆိုခွင့်ပြုမိန့်(Sanction)

https://yadi.sk/i/XLX555ivfrdTe

ဒေါက်တာတင်အောင်အေး

၄၉။သုတဥပဒေမိတ်လင်စုံ

https://yadi.sk/i/mACrtZpLfrdTi

မောင်ကိုနီ

၅၀။တရားခွင်မှတိုက်ပွဲများ

https://yadi.sk/i/DVxGMoYsfrdTk

မောင်ကိုနီ

၅၁။မဲဘယ်လိုပေးရမလဲ

https://yadi.sk/i/PgpnMLZJfrdTn

မောင်ထွန်းမြိုင်

၅၂။မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဥပဒေ

http://pc.cd/QNWctalK

၅၃။မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ

https://yadi.sk/i/275D9BTcfrdTr

၅၄။အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနည်းဥပဒေသများ

http://pc.cd/mnSctalK

၅၅။အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ

http://pc.cd/PEWctalK

၅၆။မြေလွတ်မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ

http://pc.cd/VIWctalK

၅၇။အလုပ်သမားဥပဒေ

http://pc.cd/10DctalK

၅၈။စာချုပ်အမျိုးမျိုး ( ၄၁ ) မျိုး

( 2 . 50 MB )

http://pc.cd/1adctalK

၅၉။ သက်ကြီးရွယ်အိုများဆိုင်ရာဥပဒေ

( 1 . 5 MB ) စာမျက်နှာ – ၂၃

http://pc.cd/qqqctalK

၆၀။ လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ

ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ နှင့် အိုင်တီယူ ရေဒီယိုစည်းမျဉ်းတို့အရ လိုင်စင်ရရှိသူအသုံးပြုရန် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လှိုင်းနှုန်းများခွင့်ပြုပေးရပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်တောင်းရန် မလိုအပ်သည့် လှိုင်းနှုန်းစဉ်များကိုလည်း သတ်မှတ်ပါသည်။ အများပြည်သူသုံး ဆက်သွယ်ရေးလှိုင်းစဉ်နှုန်း၊ ရေကြောင်း နှင့် လေကြောင်း စခန်းသုံး လှိုင်းနှုန်းခွင်၊ ဂြိုဟ်တုလှိုင်းနှုန်းခွင်၊ ပုဂ္ဂလိကကွန်ယက်လှိုင်းနှုန်းခွင်၊ ဆက်သွယ်ရေးဆက်ကြောင်းသုံး လှိုင်းနှုန်းခွင်၊ ရုပ်သံလွှင့်လှိုင်းနှုန်းခွင်၊ အပျော်တမ်းလှိုင်းနှုန်းခွင်၊ ဌာနဆိုင်ရာလှိုင်းနှုန်းခွင်၊ ယာယီလှိုင်းနှုန်းခွင် စသည်ဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပြဌာန်းချက်များ ဖြစ်ပါသည်။

http://pc.cd/OMUctalK

၆၁။ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (ဒုတိယမူကြမ်း)

http://pc.cd/Q7NctalK

၆၂။ သစ်တောဥပဒေ

( 2 . 50 MB )

https://www.mediafire.com/download/36d3uoh266rst36

=========

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြန်တမ်းများ

Pyanthan (67-12).pdf

https://yadi.sk/i/2OFdAtg1uBkeh

Pyanthan (66-45).pdf

https://yadi.sk/i/GmwpUywtuBkdt

Pyanthan (66-51).pdf

https://yadi.sk/i/jziXyVm2uBkeM

Pyanthan (66-50).pdf

https://yadi.sk/i/6fEtYmJzuBkeF

Pyanthan (66-44).pdf

https://yadi.sk/i/uYd1LVecuBkdn

Pyanthan (66-40).pdf

https://yadi.sk/i/HHCskxAWuBkdW

Pyanthan (67-14).pdf

https://yadi.sk/i/Crsn1n9yuBkeu

Pyanthan (67-11).pdf

https://yadi.sk/i/QMDV7O3RuBkeZ

Pyanthan (66-42).pdf

https://yadi.sk/i/XhpNAlGVuBkdc

Pyanthan (67-13).pdf

https://yadi.sk/i/DAwRLcZmuBkem

Pyanthan (66-46).pdf

https://yadi.sk/i/rZNUJZIhuBkdz

Pyanthan (66-43).pdf

https://yadi.sk/i/wKBIIhkYuBkde

Pyanthan (66-39).pdf

https://yadi.sk/i/I3EElBlduBkdU

Pyanthan (66-49).pdf

https://yadi.sk/i/E8Wb9AsguBke9

Pyanthan (66-41).pdf

https://yadi.sk/i/AiHeylO6uBkdY

Pyanthan (67-10).pdf

https://yadi.sk/i/f8qqK2DuuBkeV

Pyanthan (66-52).pdf

https://yadi.sk/i/K_-IqOdnuBkeP

Pyanthan (67-1).pdf

https://yadi.sk/i/JAhzv-LauBkeT

Pyanthan (66-48).pdf

https://yadi.sk/i/UoMEUUi1uBke7

Pyanthan (66-47).pdf

https://yadi.sk/i/zsYnRjIRuBke5

Pyanthan (67-31).pdf

https://yadi.sk/i/p5uUjnZUuBo88

Pyanthan (67-19).pdf

https://yadi.sk/i/ClWNXZL8uBo7B

Pyanthan (67-29).pdf

https://yadi.sk/i/9iHKZDtwuBo7u

Pyanthan (67-23).pdf

https://yadi.sk/i/b7016R_PuBo7V

Pyanthan (67-24).pdf

https://yadi.sk/i/N-2lMDCXuBo7Z

Pyanthan (67-32).pdf

https://yadi.sk/i/eSOsyZHRuBo8A

Pyanthan (67-20).pdf

https://yadi.sk/i/iK1NEV9buBo7P

Pyanthan (67-18).pdf

https://yadi.sk/i/7Y1qG-09uBo77

Pyanthan (67-30).pdf

https://yadi.sk/i/adTtvG1KuBo86

Pyanthan (67-16).pdf

https://yadi.sk/i/5vcOouniuBo6z

Pyanthan (67-28).pdf

https://yadi.sk/i/e8pdSVC_uBo7o

Pyanthan (67-15).pdf

https://yadi.sk/i/UssUJV-0uBo6x

Pyanthan (67-27).pdf

https://yadi.sk/i/w0VMhhcpuBo7h

Pyanthan (67-3).pdf

https://yadi.sk/i/eczYdj1juBo7y

Pyanthan (67-26).pdf

https://yadi.sk/i/c0QKfPW0uBo7f

Pyanthan (67-21).pdf

https://yadi.sk/i/mTZNO422uBo7R

Pyanthan (67-17).pdf

https://yadi.sk/i/ilbsg4BNuBo75

Pyanthan (67-22).pdf

https://yadi.sk/i/6okIAfOcuBo7T

Pyanthan (67-2).pdf

https://yadi.sk/i/jrzU8HDuuBo7H

Pyanthan (67-25).pdf

https://yadi.sk/i/6Qd5rbwKuBo7b

#မူရင်းဖန်တီးသူများအားလုံးကိုလေးစားစွာဖြင့်Creditပေးပါတယ်

Related Posts

“GP/SP နှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့် အချက်များ”

“GP/SP နှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့် အချက်များ”

၁။ "အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် အထွေထွေကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် သိထားသင့်သည့် အချက်များရှိ"အိမ်ခြံမြေရောင်း၀ယ်ရာမှာ ချုပ်ဆိုကြလေ့ရှိတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Special Power) နဲ့အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (General Power) တွေ&n...

ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုအချက်အလက်များ

ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုအချက်အလက်များ

နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ)ယခုတစ်လော ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ-၆၆ (ဃ) အစား ခေတ်စားလာသော နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ) နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိနိုင်ပါရန် အချက်အလက်အချို့ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ...

“အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာလျှောက်ထားပုံ”

“အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာလျှောက်ထားပုံ”

မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က မြေကွက်ကလေးဝယ်လို့ အိမ်အသစ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးသွားတော့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာ တပ်ချင်တာ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမလဲလို့ မေးလာတာနဲ့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာ လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ပုံကလေးကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာကို -မိမိနေထိုင်ရာ မ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate