ပါမစ်စာရွက်ပျောက်ဆုံးသွားတာ ပြန်ပြီးတော့အသစ်လျှောက်လို့ ရနိုင်ပါသလား

17-Nov-21 အခြား
ပါမစ်စာရွက်ပျောက်ဆုံးသွားတာ ပြန်ပြီးတော့အသစ်လျှောက်လို့ ရနိုင်ပါသလား
ပါမစ်စာရွက်ပျောက်ဆုံးသွားတာ ပြန်ပြီးတော့အသစ်လျှောက်လို့ ရနိုင်ပါသလား
မြို့ပြရပ်ကွက်သစ်များ ဖေါ်ထုတ်ရေး စသည်တို့အတွက် မြို့နယ်နိမိတ်အစပ်က လယ်ယာမြေများကို မြို့ရပ်ကွက်သစ်များအဖြစ် တိုင်းတာဖေါ်ထုတ် အကွက်ရိုက် နေရာချထားမှု ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ 
မြို့မြေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အောက်မြန်မာ ပြည် မြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများလက်စွဲဥပဒေပါ 
ပြဌာန်းချက်များအရ ဆောင်ရွက်ရ သည့်အခါ မြေပိုင်ဆိုင်မှုပေးရေး၊ မြေရှင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးပေးရေးတို့အတွက် သတ်မှတ်ချက်များ ရှိပါသည်။
အစိုးရမှ စီမံချက်ဖြင့်ချထားပေးသည့် မြေသည် မြေသုံးစွဲရန်အခွင့်အရေး နေထိုင်ခွင့်ဖြင့်သာ ကော်လိပ် တော်အရာရှိက ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါ ဥပဒေများတွင် ကော်လိပ်တော်အရာရှိ၏ မြေချထားခွင့်၌ ပါမစ် ဆိုသည့် မြေအမျိုးအစား သတ်မှတ်ထားတာမပါရှိပါဘူး။
ထို့ကြောင့် မြို့သစ်ဖေါ်ထုတ်ရာမှာ ကော်လိပ်တော်မှ ဂရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ချထားမှုမပြုဘဲ သင့်လျော်သည့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြို့ကွက်သစ် ဖေါ်ထုတ်ချထားရေးကော်မတီများမှသာ မြေပေးမိန့် ထုတ်ပြန်နေရာချထား ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
ပါမစ် သည် မြေနေရာချထားသည့် မြေပေးမိန့်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး နေထိုင်ရန်အတွက်သာ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။
တရားဝင် မြေသုံးစွဲပိုင်ဆိုင်ခွင့် မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရမြေအဖြစ်သာ သတ်မှတ်တည်ရှိပါသည်။ ထိုပါမစ်ကို ဂရန်ဆက် လျှောက်မှသာ တရားဝင် မြေအမည်ပေါက် သုံးစွဲခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ပါမစ်သည် မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် မဟုတ်သည့် အတွက် အမွေဆက်ခံခွင့်မရှိသလို စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူး။
မြို့သစ်မြေကွက် ရိုက်ပြီး မြေချထားရာမှာ မြို့သစ်ဖေါ်ထုတ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ သို့မဟုတ် မြို့ကွက် သစ်မြေနေရာချထားရေးကော်မတီများဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ကြသည့်အခါ မြေကွက်များကို တန်ဘိုး သတ်မှတ်၊ ရောင်းချ၊ မြေစလစ်များ ပါမစ်များကို ကော်မတီအနေဖြင့် ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
စည်ပင်မှသော် လည်းကောင်း၊ ထွေအုပ်မှသော်လည်းကောင်း၊ မြေစာရင်းမှသော်လည်းကောင်း ဌာနတစ်ရပ်ရပ်မှ တာဝန်ခံ ထုတ်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဌာနတစ်ခုမှ တာဝန်ခံ ဖေါ်ထုတ်ဆောင်ရွက်ရတာ မဟုတ်ဘဲ မြို့ကွက်သစ်ကော် မတီမှ သီးခြားဆောင်ရွက်ရသောကိစ္စဖြစ်၍ အကွက်ချမြေပုံနှင့်တစ်ကွ မြေကွက်ချစာရင်း၊ ပါမစ်ထုတ်ပေး စာရင်းများ၊ ငွေပေးသွင်း စာရင်းများကို မြေစာရင်းမှ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ရမှုမရှိပါဘူး။ ကော်မတီထံမှာသာ ထိန်းသိမ်းထားရှိပါတယ်။
ယခုအခါ ပါမစ်ပြန်ထုတ်ပေးရန်မှာ ထိုစဉ်က မြေချထားခဲ့သည့် ကော်မတီလည်း ယခုမရှိနိုင်တော့ပါ။ မြေစာရင်းဌာနမှတ်တမ်းတွင်လည်း အဆိုပါ မြေချပါမစ်၏ မြေပုံစာရင်းများ မရှိနိုင်ပါ။
ဂရန်လျှောက်သည့်အခါမှသာ ခွင့်ပြုချထားသော ဂရန်အမှုတွဲကို အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ မြေစာရင်းရုံးသို့ ပို့ရပြီး ၁-က စာရင်းတွင် မှတ်သားရသည့်အတွက် မြို့မြေဦးပိုင်မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မည်သူ ရရှိပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုသည့် မှတ်တမ်း ၁-က ၌ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်ရှိနေမှာပါ။ မြို့ကွက်ကော်မတီမှ ချထားသော ပါမစ်များကို အစိုးရမြေသာဖြစ်သောကြောင့် မြေစာရင်းဌာနမှ မှတ်သားရန် လက်ခံရရှိခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ မြို့ကွက်ကော်မတီရုံးခန်းဟောင်းတွင် စာရင်းမြေပုံဟောင်း ရှိသည်ဆိုစေကာမူ ယခုကာလကျမှ ယင်း ပါမစ်ကို တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ကော်မတီမရှိတော့သည့်အတွက် တာဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုး ပေးမည့်သူ မရှိပါဘူး။
ထို့ကြောင့် ပါမစ်ကို မီးလောင်ပျောက်ဆုံးပါက ပါမစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါ မြေကွက်ကို မိမိအမည်ဖြင့် အမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနသို့ ဂရန် လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းသာပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေဗဟုသုတရရှိစေရန် ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

fbသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး

fbသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး

ပုဒ်မ၆၆ဆိုတာပုဒ်မ၆၆။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ၃နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်၂ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။ပုဒ်မ၆၆(က)။ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်းသို့ ယင်း၏...

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရာဇဝတ်မှု တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင် ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည် မဟုတ်ပါဘူးရဲက အမှုဖြစ်စဥ်ကို စုံစမ်းဖို့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ တစ်ခုတပ်ပြီး စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်စွပ်စွဲခံရသူကို တရားရုံးကို တရားစွဲတင်တော့မည့် အချိန်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ရဲအရာရှိရဲ့ တွေ့ရှိခ...

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

ပုဒ်မ-၂၇ အရကျပ်တစ်သောင်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်ကိုချမှတ်ရမည်။ငွေဒဏ်ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ထောင်ဒဏ်(၇)ရက်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ကျခံစေရန် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကချမှတ်ရမည်။"အရပ်ထဲလျှောက်ပြောနေကြသလိုဧည့်စာရင်းမတိုင်ရင်ထောင်ဒဏ်(၁)လတန်းချရမယ်တို့ ဘာတို့ဆိုတာ မဟုတ်...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate