လင်မယားကွာရှင်းဖို့က မယားကကွာရှင်းဘို့တောင်းဆိုတာကို ယောက်ကျားဘက်ကမကွာရှင်းပေးဘူး

လင်မယားကွာရှင်းဖို့က မယားကကွာရှင်းဘို့တောင်းဆိုတာကို
ယောက်ကျားဘက်ကမကွာရှင်းပေးဘူး
ဖြစ်နေတယ်။ 
အခုမိန်းမဘက်ကွားရှင်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအကြံဥာဏ်လေးတောင်းဆိုပြရစေ။ 
အကြံပေးရုံတင်မက ရှေ့နေဌားစရာမလိုပဲ ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်အောင် 
ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။ 
တရားရုံး များတွင် ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ
တရားစွဲချင်သူများအတွက်ကိုယ်တိုင် တရားစွဲဆိုရမည် ဆိုပါက မည်ကဲ့သို့ အဆိုလွှာ ရေးသားနည်းကို နမူနာပုံစံများနဲ့တကွ
ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 
အဆိုလွှာရေးနည်း
°°°°°°°°°°°°°°°°°
အဆိုလွှာသည် တရားမမှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး 
အုတ်မြစ်မခိုင်လျှင် ပြိုလဲတတ်သဖြင့် ခိုင်မာတောင့်တင်းရန် လိုသည်။အဆိုလွှာတွင် ဥပဒေအရ မဖြစ်မနေ 
ပါရှိရမည့် အချက်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ရေးသားရန်လိုအပ်သည်။အဆိုလွှာတွင် ဥပဒေအရ ပါရှိရမည့် အချက်များနှင့် ရေးသားပုံတို့ကို အမိန့် ၆ ၊ အမိန့် ၇ နှင့် နောက်ဆက်တွဲ (က)တွင် အကျယ်တဝင့် ပြဌာန်းထားပါသည် ။
အဆိုလွှာ လျှောက်လွှာ၏ ပထမစာမျက်နှာ အထက်
ပိုင်းတွင် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်ရန်အလို့ငှါ ၄လက်မ
ခန့် ကွက်လပ် ချန်လှပ်ထားပြီး ထိုနေရာ၏ အလယ် သို့မဟုတ် ညာဘက်ထိပ်တွင် ရုံးခွန်တော် တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်ရမည်။
ရုံခွန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြို့နယ်တရားရုံးသို့ တင်သွင်း
လျှင် ရုံးခွန် ၅၀ကျပ်၊ခရိုင်သို့ဆိုလျှင် ရုံးခွန်၁၀၀ ကျပ် ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ဆိုပါက ရုံးခွန် ၂၀၀ကျပ်နှင့် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ တင်သွင်းလျှင် ရုံးခွန် ၅၀၀ကျပ် တံဆိပ်ခေါင်းများ ကပ်ရသည်။
ပုံသေရုံးခွန် ထမ်းဆောင်ရသည့် အမှုများ၌ ရုံးခွန်တော် တံဆိပ်ခေါင်း ၁၀၀၀ကျပ် ထမ်းဆောင်ရပြီး အမှုတန်ဘိုး အတိအကျ သတ်မှတ်၍ မရသည့်အမှုများတွင် ရုံးခွန်ဥပဒေအရ တန်ဘိုးအလျောက် ရုံးခွန်တော်များ ထမ်းဆောင်ရာတွင် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်သည့် နေရာ၌ ရုံးခွန်တော်တတ်နိုင်သမျှထမ်းဆောင်ပြီး ရုံးခွန်နှိပ်တံဆိပ်ခေါင်းများဖြင့်လည်း သီးခြား ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။ယင်းကဲ့သို့ သီးခြား ရုံးခွန် ထမ်းဆောင်သည့် ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း အသီးသီးတွင် အဆိုလွှာ ခေါင်းစီး၌ ဖော်ပြသကဲ့သို့ ရုံးအမည် ၊ တရားမကြီးမှုအမှတ် အမှုသည်အမည် ၊အမှုအမည်များကို ရေးသားဖော်ပြရပြီး ရုံးခွန် မည်မျှ 
ထမ်းဆောင်ထားကြောင်း အမှုသည် သို့မဟုတ် 
ရှေ့နေကလက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုသည်။
တရားစွဲဆိုရာတွင် စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော တရားရုံးသို့ 
စွဲတင်ရပြီး ၊ တရားစွဲတင်သည့် တရားရုံး၏ အမည်ကို အဆိုလွှာ စာမျက်နှာထိပ် အခွန်တော်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်သည့် အောက်ဘက် စာမျက်နှာ အလည်လောက်တွင် 
ရေးသားရမည်။တရားရုံး၏ အမည်အောက်တွင် 
စွဲဆိုသည့်ခုနှစ် ၊ တရားမကြီးမှုအမှတ် ( - ) ဟူ၍ အမှတ်ကို ကွက်လပ်ထား ရေးသားရမည်။
ထိုသို့တရားရုံးအမည် ၊ အမှုအမှတ်ဖော်ပြပြီးပါက ၎င်းတို့၏ အောက်တွင် တရားလို ၊ တရားပြိုင် တို့၏ အမည် ၊သိသာရန်ဖော်ပြချက်နှင့် နေရပ်လိပ်စာများ ရေးရမည်။သိသာရန်ဖော်ပြချက်ဟုဆိုရာတွင် အဖအမည် ၊အလုပ်အကိုင် ၊အသက် စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ထူးခြားသော အမှုသည်များနှင့် ပါတ်သက်၍ ကိုယ်စားစွဲဆိုမှုများတွင် တရားလို ၊ တရားပြိုင်များ၏ အလုပ်အကိုင် ၊ နေရပ်လိပ်စာများ အောက်ဘက်တွင် လက်သည်းကွင်းများဖြင့် မိမိအတွက်နှင့် ကိုယ်စားလွှဲအပ်သူမည်သူ၏
ကိုယ်စား သို့မဟုတ် အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ် ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ အကယ်၍ တရားလို ၊ တရားပြိုင်သည် 
အရွယ်မရောက်သေးသူ ၊ စိတ်မနှံ့သူများဖြစ်ပါက ၎င်းတို့အတွက် နီးစပ်ရာဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ ဟူ၍
လည်းကောင်း ရေးသားဖော်ပြရမည်။
ထို့နောက်တွင် မိမိတရားစွဲဆိုလိုသော အကြောင်းအရာအား ထင်ရှားစွာ ရေးသားဖော်ပြရမည်။ဥပမာ "လင်မယားကွာရှင်းပေးစေလိုမှု" ၊ "အမွေပုံပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲပေးစေလိုမှု ".... စသည်ဖြင့် တရားလို၊တရားပြိုင်များ၏ 
အောက်တွင် ထင်ရှားစွာရေးသားဖော်ပြရမည်။
မိမိစွဲဆိုသော ခေါင်းစဉ်၏ ညာဘက် တစ်ဝက်မှစ၍ "အထက်အမည်ပါအမှုမှ မည်သူက အဆိုလွှာတင်သွင်း 
လျှောက်ထားကြောင်း " စာမျက်နှာ၏ လက်ဝဲဘက် ကပ်လျှက် ရေးသားရသည်။
၎င်းနောက်တွင် မိမိစွဲဆိုလိုသော အမှုဖြစ်ပျက်နှင့် 
အကြောင်းခြင်းရာ ၊သက်သာခွင့် ၊ရပိုင်ခွင့်တို့ကို စာပိုဒ်များခွဲ၍ ရေးသားရမည်ဖြစ်ပြီး စာပိုဒ်အသီးသီးကို 
အမှတ်စဉ်တပ်ရမည်။ရက်စွဲ ၊ ငွေကြေး ပမာဏနှင့် 
ကိန်းဂဏန်း တို့ကို စာသားဖြင့် မရေးဘဲ ဂဏန်း 
 ဖြင့်ရေးသားရမည်။
အဆိုလွှာတွင် တရားစွဲဆိုရန် အကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့် မည်သည့်အချိန်က စတင်ပေါ်ပေါက်ကြောင်းဖော်ပြချက် ပါရှိရမည်။တရားစွဲဆိုရန် အကြောင်း မဖော်ပြပါက အဆိုလွှာ ပလပ်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အလေးထားဂရုပြုရမည်။
အမှုမစွဲဆိုမီ အချင်းဖြစ်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက် ၊ အခြေအနေ ၊ အဖြစ်အပျက်တို့ကို ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြရမည့်အပြင် ထိုကိစ္စအတွက် အခိုင်အမာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ဆိုလိုသည်မှာ တရားမစွဲဆိုမီ နို့တစ်ပေးရန် လိုသောအမှုများတွင် မည်သည့်ကိစ္စအတွက် မည်သည့်နေ့က မည်ကဲ့သို့ပေးခဲ့ကြောင်း အတို
ချုပ် ဖော်ပြရန်လိုသည်။
အဆိုလွှာတွင် တရားလို တောင်းဆိုသော သက်သာခွင့်ကို အတိအလင်း ဖော်ပြရမည်။ တောင်းဆိုသော သက်သာခွင့် တန်ဖိုးကို မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြရမည်။အကယ်၍ တန်ဘိုးလျော့ ထားမိပါက ယင်းတန်ဘိုးကို ပြင်ဆင်စေရန် တရားရုံးက ဆင့်ဆိုသတ်မှတ် သည့်အချိန်အတွင်း တရားလိုက ပြင်ဆင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် အဆိုလွှာ 
ပလပ်ခံရနိုင်သဖြင့် မူလကတည်းက တန်ဘိုးအမှန် 
ဖော်ပြသင့်သည်။
တရားလိုသည် မိမိတောင်းဆိုသော သက်သာခွင့်ကိုဖြစ်စေ ၊ ယင်းသက်သာခွင့် မရနိုင်ပါက အခြားရလိုသည့် သက်သာခွင့်ကို ဖြစ်စေ အဆိုလွှာတွင် အတိအလင်း
ဖော်ပြရန်လိုအပ်ပြီး ထိုတောင်းဆိုချက်များ အနက်မှ 
စွန့်ပယ်သော သို့မဟုတ် ခုနှိမ်သော အစိတ်အပိုင်း
ရှိလျှင် ထိုစွန့်ပယ်သော အစိတ်အပိုင်းကို ဖော်ပြရမည်။
အဆိုလွှာရေးရာတွင် အရေးပါသော အကြောင်းအချက်များကို တိုတိုနှင့် လိုရင်း ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရမည်။
သက်သေခံချက်များ နှင့် ဥပဒေအချက်လက်များ ကို 
ဖော်ပြရန်မလိုပါ။
စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သက်သော အမှုဖြစ်ပါက 
စာချုပ်တွင် အရေးပါသော အချက်ကိုသာ အကျဉ်းချုပ် 
ဖော်ပြရန်လိုသည်။မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း ဖြစ်ပါက ထိုပစ္စည်းကို ခွဲခြားသိနိုင်ရန် လုံလောက်သော အချက်များ(ကြေးတိုင်မြေတိုင်းအမှတ် ၊ မြေကွက် အမှတ် ၊နယ်နိမိတ်အမှတ်အသားများ)ကို ဖော်ပြရမည်။ 
ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလ ကျော်လွန်ပြီးမှ စွဲဆိုသော အမှုများတွင် ယင်းဥပဒေအရ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုထားသည့် 
အကြောင်းပြချက်ကို အဆိုလွှာတွင် ဖော်ပြရမည်။ 
အဆိုလွှာတွင် စွဲဆိုသည့်တရားရုံးသည် စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိကြောင်း ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး တရားရုံး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရုံးခွန် အလို့ငှါ အမှုတန်ဘိုးကို မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြရမည်။
ထို့သို့ဖော်ပြပြီးနောက်တွင် စာမျက်နှာ၏ လက်ဝဲဘက် ကပ်၍ အထက်တွင် အဆိုလွှာလျှောက်ထား ကြောင်း 
ရေးသကဲ့သို့ သို့ပါ၍ တောင်းဆိုသည့် သက်သာခွင့်ကို မည်သို့ ပေးစေလိုကြောင်း နိဂုံးချုပ်ရေးသားရမည်။
အဆိုလွှာတွင် တရားလိုက ဖြစ်စေ ၊နည်းလမ်းတကျ လွှဲအပ်ထားသော တရားလို၏ အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ်က
 ဖြစ်စေ လက်မှတ်ရေးထိုးရပြီး ရှေ့နေငှါးရမ်းထားပါက ရှေ့နေကလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးရသည်။
အဆိုလွှာ၏ အောက်ခြေတွင် "ဝန်ခံချက်" ဟူ၍ ရေးသားပြီး အဆိုလွှာပါ မည်သည့် အပိုဒ်သည် ကိုယ်တိုင်သိရှိ 
မှန်ကန်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ၊ မည်သည့် အပိုဒ်သည် တစ်ဆင့်ကြားသိ မှန်ကန်သည်ဟု   ယုံကြည်
ကြောင်း မည်သည့် နေ့ရက်၊ မည်သည့် နေရာတွင် 
ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလက်မှတ် ရေးထိုးကြောင်း ဖော်ပြရမည်။
၎င်းဝန်ခံချက်၏ အောက်ဘက်တွင် "အဆိုလွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်သွင်းသော စာရွက်စာတမ်းများ" ဟု ရေးသား
ပြီး တရားလို၏ လက်ဝယ် သို့မဟုတ် မည်သူ၏ 
ထိန်းသိမ်းမှု အောက်တွင် ရှိကြောင်း မူရင်းကို ဖြစ်စေ ၊ မိတ္တူကို ဖြစ်စေ တစ်ပါတည်း တင်သွင်းရမည်။
ထို့ပြင် တရားလိုသည် မိမိတောင်းဆိုချက်ကို ထောက်ခံသော သက်သေခံချက်အဖြစ် အားကိုးအားထားပြုသော စာရွက်စာတမ်းများ ရှိသည်ဖြစ်စေ ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ "အားကိုးအားထား
ပြုသော စာရွက်စာတမ်းများ" ဟူ၍ပူးတွဲ၍ ဖြစ်စေ ထပ်မံတွေ့ရှိပါက ဖော်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြ
ရမည်။
အမှုတွဲချုပ်ရာတွင် စာသားများပါမသွားစေရန် အဆိုလွှာ လျှောက်လွှာစာမျက်နှာ အသီးသီး၏ လက်ဝဲဘက် နံဘေး၌ ၂လက်မခန့် ကွက်လပ်ချန်လှပ် ထားရမည်။
အဆိုလွှာတွင် တရားလို လိပ်စာအား သီးခြား တင်သွင်းရပြီး ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် တရားစွဲဆိုရာတွင် တရားလိုအား ဆင့်ဆိုရန် လိပ်စာကို ကိုယ်စားလှယ်စာ၏ 
လိပ်စာ ဖော်ပြနိုင်သည်။အဆိုလွှာ မိတ္တူများအား 
တရားပြိုင်ဦးရေ ရှိသည့်အတိုင်း မိတ္တူ ပူးတွဲတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(အဆိုလွှာရေးနည်းမှတ်စု)

Related Posts

"ကာမကိုလိမ်လည်ရယူမှု"

"ကာမကိုလိမ်လည်ရယူမှု"

ကိုဖြူ ။ ။ “ရာဇသတ်ကြီးကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ”မှာ ပုဒ်မ -၄၁၇တစ်ခုတည်းကိုပဲ ပြစ်ဒဏ် (၁)နှစ်က(၃)နှစ်တိုးမြှင့်လိုက်တာတွေ့ရတယ်။ ဘာမှုလဲ ဆရာ။ ဘာကြောင့်ပြစ်ဒဏ်တိုးရတာလဲ။ယူတီကေ ။ ။ ကိုဖြူမေးတဲ့ပုဒ်မ (၄၁၇) က လိမ်လည်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တယ်။ ပုဒ်မ ၅၁၁ပါတဲ့ရာဇသတ်ကြီ...

လင်နှင့်မယားကွာရှင်းခြင်း

လင်နှင့်မယားကွာရှင်းခြင်း

ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းမှာ-မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာများ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာများကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း တို့ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူညီကြပါဘူး . . .- ဗုဒ္ဓဘာသာများကွာရှင်းခြင်းဗုဒ္ဓ...

မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေနဲ့ စီရင်ထုံးတွေမှာ လင်မယားနှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းရင် အသိသက်သေ မလို၊ စာချုပ်စာတမ်းမလိုဘဲ လင်ခန်းမယားခန်း လုံးဝပြတ်စဲတယ် ။

မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေနဲ့ စီရင်ထုံးတွေမှာ လင်မယားနှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းရင် အသိသက်သေ မလို၊ စာချုပ်စာတမ်းမလိုဘဲ လင်ခန်းမယားခန်း လုံးဝပြတ်စဲတယ် ။

ဒီလိုကွာရှင်းမှုဟာ တရားဝင်ကွာရှင်းမှု ကွာရှင်း မှုဖြစ်လို့ နှစ်ဦးသဘောတူရင်လုံ လောက်ပြီလို့ ဆိုကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေ ပေါ် လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုကွာရှင်ပြီးမှာ တစ်ယောက်ယောက်က နောက်အိမ်ထောင်ပြုရင် နောက်တစ်ယောက် က အမှုဖွင့် အာမခံတ...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate