“မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ” အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားနည်း။

16-Nov-21 အခြား
“မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ” အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားနည်း။
“မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ” အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားနည်း။ 
မြေလွတ်၊ မြေလပ်နဲ့ မြေရိုင်းတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ 
အသုံးပြုခွင့်စတာတွေနဲ့ မြေလွတ်မြေလပ်အဖြစ် 
သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြေအမျိုးအစားတွေကတော့
"မြေလွတ်၊ မြေလပ်နဲ့ မြေရိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ 
အသုံးပြုခွင့်ဗဟိုကော်မတီ" က နိုင်ငံအတွင်းရှိ 
မြေလွတ်၊ မြေလပ်နဲ့ မြေရိုင်းတွေကို 
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ဓာတ်သတ္တု
ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့ အစိုးရကခွင့်ပြုပေးထားတဲ့ 
ဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ တခြားလုပ်ငန်းတွေမှာ
လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။  
အဆိုပါ မြေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးပြုခွင့်ရရှိလိုရင် 
လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူတွေကတော့ 
(၁) မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ 
(၂) အစိုးရ ဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း နဲ့ 
အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ၊
(၃)၁၉၈ရ ခုနှစ် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းလွှဲပြောင်း
ခြင်းကို ကန့်သတ်တဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ နှင့် အညီ 
ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသူ များ၊ 
(၄) အစိုးရ ဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအရပ်ရပ်နဲ့ အကျိုးတူ 
ကိစ္စတွေအတွက် ဆောင်ရွက်မယ့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 
ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ၊ 
(၅) မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ အကျိုးတူ
ကိစ္စရပ်တွေအတွက် ဆောင်ရွက်မယ့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 
ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူစတာတွေပဲ 
ဖြစ်ပါတယ်။
* မြေလွတ်၊ မြေလပ်အဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့မြေတွေကတော့ 
အရင်ကသီးစားခံလုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုး
ကြောင့် စွန့်လွှတ်ထားတဲ့ သီးစားခံယူ လုပ်ကိုင်သူမရှိတဲ့ 
စိုက်ပျိုးရေး သို့မဟုတ် မွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့မြေနဲ့
နိုင်ငံတော်က သီးသန့် သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ မြေတွေ
ဖြစ်ပါတယ်။ 
* မြေရိုင်းကတော့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခဲ့
တာမရှိတဲ့ မြေသစ်၊ တောရိုင်းမြေတို့ဖြစ်ပါတယ်။ 
စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္တု 
ထုတ်လုပ်တာတွေကို အစိုးရက ခွင့်ပြုထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့ 
ညီညွတ်တဲ့ တခြားလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ တရားဝင်
ပယ်ဖျက်ထားတဲ့ ကြိုးဝိုင်းသစ်တော စားကျက်မြေနဲ့ 
အင်းအိုင် မြေတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ 
မြေလွတ်၊မြေလပ်နဲ့ မြေရိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ရရှိသူလိုက်နာရမယ့် 
စည်းကမ်းတွေကတော့ 
* ခွင့်ပြုထားတဲ့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနဲ့ ၄င်းနဲ့ 
ဆက်နွှယ်လျက်ရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရမယ်။ 
* ခွင့်ပြု ထားတဲ့ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နဲ့ မြေရိုင်းတွေကို 
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ပေါင်နှံတာ၊ 
ပေးကမ်းတာ၊ ရောင်းချတာ၊ အငှားချထားတာနဲ့
တခြားနည်းနဲ့ လွှဲပြောင်းတာ၊ ခွဲစိတ်တာတွေ
ပြုလုပ်လို့မရပါဘူး။
"မြေလွတ်မြေရိုင်းကနေ လယ်ယာမြေဖြစ်ဖို့ 
လျှောက်လွှာပုံစံ ၁၀ နဲ့ လျှောက်ထားနိုင်"
လယ်ယာမြေမဟုတ်တဲ့ မြေလွတ်မြေရိုင်းမှာပါတဲ့ 
မမြဲဦးပိုင် ကျူးလွန်စိုက်မြေတွေကို  လယ်ယာမြေအဖြစ် 
လျှောက်ထားဖို့ လျှောက်လွှာပုံစံ (၁၀) နဲ့  တိုင်းဒေသကြီး 
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကိုလျှောက်ထားနိုင်တယ် ***
၄။ "မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်
ပျက်ကွက်လျှင် အသုံးပြုခွင့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရမည်"
အသုံးပြုခြင်းမရှိသေးသော မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း
များကို နိုင်ငံတော်က ပြန်လည်သိမ်းယူပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် 
စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက 
အာမခံကြေးကို ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ် သိမ်းဆည်းခံရမည့်အပြင် 
လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အသုံးပြုခွင့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံရမည်။ 
* ပုံစံ (၇) မရရှိသေးသော မြေများနှင့်ပတ်သက်၍
စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

အခြား စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးများ

Related Posts

fbသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး

fbသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး

ပုဒ်မ၆၆ဆိုတာပုဒ်မ၆၆။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ၃နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်၂ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။ပုဒ်မ၆၆(က)။ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်းသို့ ယင်း၏...

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည်လား??

ရာဇဝတ်မှု တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင် ရဲစခန်းမှာ တပ်တဲ့ ပုဒ်မ က အတည် မဟုတ်ပါဘူးရဲက အမှုဖြစ်စဥ်ကို စုံစမ်းဖို့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ တစ်ခုတပ်ပြီး စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်စွပ်စွဲခံရသူကို တရားရုံးကို တရားစွဲတင်တော့မည့် အချိန်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ရဲအရာရှိရဲ့ တွေ့ရှိခ...

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

"ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ရင်

ပုဒ်မ-၂၇ အရကျပ်တစ်သောင်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်ကိုချမှတ်ရမည်။ငွေဒဏ်ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ထောင်ဒဏ်(၇)ရက်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ကျခံစေရန် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကချမှတ်ရမည်။"အရပ်ထဲလျှောက်ပြောနေကြသလိုဧည့်စာရင်းမတိုင်ရင်ထောင်ဒဏ်(၁)လတန်းချရမယ်တို့ ဘာတို့ဆိုတာ မဟုတ်...

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate