ငွေ ဒီကရီ နှင့် တရားမထောင်ချခြင်း

12-Aug-21
ငွေ ဒီကရီ နှင့် တရားမထောင်ချခြင်း
တရားမကျင့်ထုံး ဥပဒေ အမိန့် ၂၁ နည်းဥပဒေ ၃၇ အရ တရားရှုံးကို မည်သည့်အတွက်တရားမထောင် မချသင့်ကြောင်း နို့တစ်စာထုတ်ရတယ်ဆိုတာက တရားနိုင်က ငွေဒီကရီအတွက် တရားရှုံးကို ဖမ်းဆီး ထောင်ချပေးပါလို့ လျှောက်ထားလာမှသာ ထုတ်ပေးရတာပါ။
ငွေဒီကရီကို အတည်ပြုပေးဖို့ တရားနိုင်ကလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာ တရားရှုံး ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးကို ရုံးရှေ့ဆင့်ခေါ်ရာမှာ ရုံးရှေ့ရောက်တော့ လင်ဖြစ်သူက ဒီကရီကျငွေကိုမဆပ်နိုင်ကြောင်းသူ့တစ်ဦးတည်းကိုသာ တရားမထောင်ချပေးဖို့လျှောက်ထားတဲ့ အခါမှာတော့ မကျင့် အမိန့် ၂၁ နည်း၃၇ အရ နို့တစ်စာပေဖို့မလိုအပ်ပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တရားနိုင်က တရားရှံးကို ဖမ်းဆီးပြီတရားမထောင်ချပေးဖို့ လျှောက်ထားခြင်းမရှိသေးလို့ပါ။
A က B အပေါ် ငွေငါးထောင်ကျပ်နှင့် တရားစရိတ်များအတွက် ဒီကရီရရှိထားပါသည်။ ( ငွေဒီကရီဖြစ်ပါသည်။) 
Bသည် ဒီကရီ ကျငွေပေးရန်ပျက်ကွက်ပါသည်။
Bကိုဖမ်းဆီးပြီး အကျဉ်းချထားခြင်းဖြင့် ဒီကရီကို ဇာရီပြုလုပ်ပေးရန် A ကလျှောက်ထား ပါသည်။ (နည်း-၁၁(၂)(ည)
ဒီကရီသည် ငွေဒီကရီဖြစ်သောကြောင့် တရားရုံးအနေဖြင့် B ကို ဖမ်းဆီးရန်ဝါရမ်းထုတ်ဆင့်မည့်အစား B သည် တရားရုံးသို့ လာရောက်ပြီးမည်သည့်အတွက် ၎င်းအား ဖမ်းဆီးပြီး အကျဉ်းချထားခြင်းဖြင့် ဒီကရီကို ဇာရီမပြုလုပ်သင့်ကြောင်း အကြောင်းပြရန် B ထံသို့ နို့တစ်စာထုတ်ဆင့်ရပါမည်။(နည်း ၃၇(၁))။
Bသည် တရားရုံးသို့လာရောက်လျှင် သို့မဟုတ် ၎င်းကိုတရားရုံသို့ ခေါ်ယူလာလျှင် ဒီကရီအား ဇာရီပြုလုပ်ခြင်းကို နှေင့်နှေးစေရန် ရည်ရွယ်လျက်ဖြစ်စေ ပျက်ပြားစေရန် ဖြစ်စေ B ကပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သို့မဟုတ် ဒီကရီကိုပြေကြေအောင် ပြုလုပ်ရန်တမင်ပျက်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် ယုံကြည်မှုပနေအထားအရ Bက ပေးဆပ်ရန်တာဝန်ရှိသောငွေပမာဏအတွက် ဒီကရီကို ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တရားရုံက ယုံကြည်ကျေနပ်ပါက b ကိုဖမ်းဆီးရန် နှင့် ချုပ်နှောင်ထားရန် A ၏လျှောက်ထားချက်ကို တရားရုံးက ခွင့်ပြုသည့်အမိန့်ချနိုင်သည်။ ( နည်း ၄၉ )
B သည် တရားရံုံးသို့ လာရောက်ခြင်းမရှိလျှင် ဒီကရီရသူ၏ ဆန္ဒအရ B အားဖမ်းဆီးရန်ဝါရမ်းကို တရားရုံးက ထုတ်ဆင့်နိုင်သည်။ ( နည်း ၃၇)
တရားပြိုင်အား ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဆင့်သည့်ကိစ္စတွင် ဤကိစ္စအတွက် တရားရုံးက ခန့်ထားသော တရားရုံးအရာရှိတစ်ဦးက အတည်ပြုဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ( နည်း ၂၄-၂၅ )
၎င်းအရာရှိက တရားရှုံးကို ဖမ်းဆီးရန်သွားသောအခါ တရားရှုံးက ဝရမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောဒီကရီအရပေးဆပ်ရမည့်ငွေကို ပေးဆပ်ရန်ကမ်းလှမ်းပါက ယင်းငွေကိုလက်ခံယူပြီး ဝရမ်းအတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန်မလိုတော့ပေ။ ( နည်း ၃၈)
တရားရှုံးက ငွေပေးဆပ်ခြင်းမရှိလျှင်မူ ၎င်းအား ဖမ်းဆီးပြီးနောက် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှ အစောဆုံးအချိန်တွင် တရားရုံးသို့တင်ပို့ရမည်။ (ပုဒ်မ -၅၅)
တရားရုံးရှေ့ သို့ရောက်ရှိလာသောအခါ တရားရုံးက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ရပါမည်။မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် တရားအကျဉ်းထောင်သို့မပို့သင့်ကြောင်း တရားရှုံးအားထုချေခွင့်ပေးရမည်။ယင်းသို့ စုံစမ်းစစ်ဆေူမှု ပြုလုပ်ပြီးနောက် တရားရှုံးသည် ဒီကရီကို ပြေကြေအောင်ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ၊လျစ်လျူရှုကြောင်း ၊ သို့မဟုတ် င်္ဒကရီအတည်ပြုခြင်းကို ပျက်ပြားစေရန်ဖြစ်စေ၊ နှောင့်နှေးစေရန်ဖြစ်စေ ရည်ရွယ်လျက်တစ်စုံတစ်ရာသောအပြုအမူကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သို့မဟုတ် ဒီကရီမှာ ယုံကြည်မှုအနေအထားအရ တရားရှုံးကပေးရန်တာဝန်ရှိသောငွေပမာဏအတွက်ချမှတ်ခဲ့သော ဒီကရီဖြစ်ကြောင်း တရားရုံးက ကျေနပ်ယုံကြည်ပါက တရားရှုံးအား အကျဉ်းထောင်သို့ လွှဲအပ်သည့်အမိန့်ကို တရားရုံးကချမှတ်နိုင်သည်။ ( နည်း -၄၀)
အကျဉ်းထောင်သည် တရားမ အကျဉ်းထောင်ဖြစ်ရမည်။ ( ပုဒ်မ - ၅၅)
ထို့ပြင် အကျဉ်းချထားသည့်ကာလမှာလည်း ဒီကရီကျငွေမှာ ကျပ် ၁၀၀၀၀ဝိ/- (တစ်သိန်းကျပ်) ကျော်လျှင် (၆) လ၊ မကျော်လျှင် သီတင်း(၆) ပတ် ဖြစ်ရမည်။ ပုဒ်မ -၅၅ )
တရားရှုံးအား အကျဉ်းထောင်မှလွှတ်ပေးရန် ဒီကရီရသူက တရားရုံးသို့လျှောက်ထားခြင်းမရှိလျှင် ( သို့)
တရားရှုံးအား အကျဉ်းချထားသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ဒီကရီရသူက ပေးသွင်းခြင်းမရှိလျှင် အကျဉ်းချထားသည့်ကာလကုန်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် တရားရှုံးအား အကျဉ်းချထားမည်ဖြစ်သည်။
ဒီကရီအရ ပေးဆပ်ရမည့်ငွေကို ပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိသေးသော်လည်း အထက်ဖေါ်ပြပါ ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင် အကျဉ်းချထားခြင်းမှ လွှတ်လိုက်သော တရားရှုံးကို အဆိုပါဒီကရီအတွက် ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခွင့်မရှိချေ။ ( ပုဒ်မ ၅၈(၂) )
ဤသို့အားဖြင့် တရားရှုံးက ပေးဆပ်ရန်ရှိသော ကြွေးမြီများ ရပ်စဲသွားပြီဟု ဆိုလိုခြင်းကားမရှိချေ။ အကြောင်းမှာ ဒီကရီမှာ ဆက်လက်၍ အာဏာသက်ဝင်နေသည့်အပြင် ဒီကရီရသူအနေဖြင့် တရားရှုံးကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်သည့်နည်းဖြင့် အရေးမယူနိုင်သော်လည်း တရားရှုံး၏ပစ္စည်းအပေါ် ဇာရီဖွင့်လှစ် အရေးယူနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပုဒ်မ ၅၈(၂)
#crd Sayargyi UKyaw Aye
 

Related Posts

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate