ဆရာ ဂရမ်မြေ၊ ပါမစ်မြေ၊ လိုင်စင်မြေ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေဆိုတာ ဘာလဲ။

12-Aug-21
ဆရာ ဂရမ်မြေ၊ ပါမစ်မြေ၊ လိုင်စင်မြေ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေဆိုတာ ဘာလဲ။
လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘာတွေကွာလဲ? 
ဘယ်လိုတွေ အသုံးပြုခွင့်ရှိမလဲ သိပါရစေ
မြေဝယ်တဲ့အခါ မြေအမျိုးအစားအလိုက် ကွာဟမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ မြေအမျိုးအစားအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ကွာကြတဲ့အတွက် ဘယ်အဆင့် ရောင်းသူဆီက ဝယ်ချင်းဖြင့် ဘယ်လောက်ထိ အာမခံချက်နဲ့ ခိုင်မာမှုရှိတယ်ဆိုတာတွေက သိထားသင့်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ကွာခြားချက်များကို သိထားချင်းဖြင့် ကိုယ်အသုံးပြုမယ့်ပုံစံနဲ့ နောင်တွင် လုပ်ဆောင်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်မူတည်၍ ဘယ်လိုမြေမျိုးက ဝယ်သင့်လည်း မဝယ်သင့်လည်း ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ရပါမယ်။
ဂရန်မြေ
======
မြေများကို စည်းကမ်းချက်သတ်မှတ်၍ အနှစ်(၆၀) ၊ အနှစ်(၉၀) ၊ ၂၅ နှစ်အစရှိသော နှစ်ကာလအပိုင်း အခြားဖြင့် အစိုးရမှ တရားဝင် အငှားချထားသည့် မြေမျိုးကို မြေငှား ဂရန်မြေလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဂရန်မြေအမျိုးအစားများသည်
• ၃ လလျှင် တစ်ကြိမ် မြေခွန်ဆောင်ရပါသည်။
• မြေပေါ်တွင် အဆောက်အဦးရှိပါက (၃)လတစ်ကြိမ် အဆောက်အဦးခွန် ဆောင်ရပါမည်။
• လုပ်ပိုင်ခွင့်များအနေဖြင့် မြေအမည်ပေါက်သူက ရောင်းချခွင့် ရှိသည်။ မြေအမည်ပေါက်ထံမှ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာ GP (သို့)အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ SP လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူက ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။
• မြေအမည်ပေါက်သူထံမှ တရားဝင် အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူကလည်း ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါ မြေအမည်ပေါက်၏ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူထံမှ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ(သို့)အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူကလည်း ရောင်းချခွင့်ရှိပါသည်။
• မြေအမည်ပေါက်ထံမှ မှတ်ပုံတင်အပေးစာချုပ်ဖြင့် လက်ခံပိုင်ဆိုင်သူကလည်း တဆင့်ရောင်းချခွင့်ရှိပါသည်။
• မြေအမည်ပေါက်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ပြီး မှတ်ပုံတင်စွန့်လွှတ်စာချုပ်ဖြင့် လက်ခံပိုင်ဆိုင်သူကလည်း ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။
• ယင်းအမျိုးအစားသည် မြေဧရိယာတစ်ခုလုံးကိုသော်လည်းကောင်း၊ ထက်ဝက်ကိုသော်လည်ကောင်း၊တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသော်လည်းကောင်း ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။ (ခွဲခြမ်းရောင်းချသည့်အစိတ်အပိုင်းအတွက် ဂရန်ခွဲလျှောက်ထားနိုင်သော်လည်း မျက်နှာစာအနည်းဆုံးပေ(၂၀)ရှိရန်နှင့်စတုရန်းပေ(၁၂၀ဝ)ရှိရန်လိုပါသည်။) မိမိဝယ်ယူလိုသည့် မြေဧရိယာအစိတ်အပိုင်းအားဝယ်ခွန်ဆောင်ပြီး မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဝယ်ယူနိုင်သည်။
ပါမစ်မြေ
======
စည်ပင်ဝပြောမှုမရှိသေးသည့်နေရာများတွင် စည်းကမ်းချက်ဖြင့် သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသည့်အိမ်ယာဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့် ချပေးထားသော မြေမျိုးဖြစ်သည်။
• ပါမစ်အမည်ပေါက်သူက ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။
• ပါမစ်အမည်ပေါက်သူထံမှ စာချုပ်အဆက်ဆက်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသူက ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။
• ပါမစ်မြေကို စာချုပ်အဆက်ဆက်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသူက မြေငှားဂရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
• မြေငှားဂရန်တွင် လျှောက်ထားသူအမည်ဖြင့်သာ ရရှိပါသည်။
လိုင်စင်မြေ
========
မြို့နှင့်ရွာများအက်ဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့်မြေမျိုးဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းချက်ဖြင့် ယာယီသုံးစွဲခွင့်ပေးသော
မြေမျိုး ဖြစ်သည်။
ဥယျာဉ်ခြံမြေ၊ စိုက်ပျိုးမြေ၊ လယ်ယာမြေများသည် လိုင်စင်မြေများဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာမြေတွင် အသုံးမဝင်ကြောင်း ဝန်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိပြီး လန(၃၉)ထွက်ရှိမြေနှင့် အိမ်ယာမြေ သတ်မှတ်သည့် ၃(ခ)ထွက်ရှိ မြေများကို မြေငှားဂရန် လျှောက်ထားလျှင် မြေငှားစာချုပ် ထုတ်ပေးပါသည်။
မြေပိုင်မြေ/ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ/ ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေ
===============================
ဘိုးဘွားမိဘလက်ထက်ကပင် ဓားမဦးချပိုင်ဆိုင်လာ၍ လွှဲပြောင်းဆက်ခံခွင့်ရှိသော မြေမျိုးဖြစ်သည်။
• မြေအမည်ပေါက် ကိုယ်တိုင်ရောင်းချခွင့် ရှိသည်။
• မြေအမည်ပေါက်ထံမှ အမွေဆက်ခံပိုင်သူက ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။
• မြေအမည်ပေါက်ထံမှ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ(သို့) အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူက ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။
• မြေအမည်ပေါက်ထံမှ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူထံမှ အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ(သို့) အထူး ကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူက ရောင်းချခွင့် ရှိသည်။
• မြေအမည်ပေါက်ထံမှ မှတ်ပုံတင်အပေးစာချုပ်ဖြင့် လက်ခံပိုင်ဆိုင်သူက ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။
• မြေအမည်ပေါက်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ပြီး မှတ်ပုံတင်စွန့်လွှတ်စာချုပ်ဖြင့် လက်ခံပိုင်ဆိုင်သူက ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။
• မြေဧရိယာတစ်ခုလုံး၏ ထက်ဝက်သော်လည်းကောင်း ၊တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသော်လည်းကောင်း ၊မြေဧရိယာတစ်ခု လုံးကိုသော်လည်းကောင်း ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။
• မိမိဝယ်ယူလိုသည့် မြေဧရိယာအစိတ်အပိုင်းအား ဝယ်ခွန်ဆောင်ပြီး မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုဝယ်ယူနိုင်သည်

Related Posts

Download Yuzanar Land's Mobile Apps

ဘာကြောင့် ယူဇနာမြေ ကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ?

  • www.yuzanarland.com ဟာ မိတ်ဆွေအတွက်ပါ။
  • အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း / ဝယ် / ငှား ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများစွာကို
  • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း သီးခြားလုပ်ကိုင်သော အကျိုးဆောင်များ နှင့်
  • အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီကြီး များအတွက် သာမက
  • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်များ အတွက်ပါ တိုက်ရိုက် ကြော်ငြာနိုင်ရန်
  • ကိုယ်ပိုင် Dashboard ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီး
  • မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ကဲ့သို့သော်၎င်း ရုံးခန်း တစ်ခုကဲ့သို့ သော်၎င်း
  • လွတ်လပ်စွာ ရောင်း ဝယ်နိုင်ဖို အတွက် အထူးစီမံထား သော Online အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်း၊ ဝယ်၊ ငှား Website ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Read More »

ဆက်သွယ်ရန်

Get latest properties in email!

Copyright © 2020 | All rights reserved by Yuzanar Land Real Estate